Sociale formål

En god start for grønlandske familier i Danmark

24/08-2015

Foreningen Grønlandske Børn har modtaget en bevilling på godt 2.6 mio. kr. til aktivitetsforløb, hvor udsatte grønlandske mødre bosiddende i Danmark indgår i et forebyggende tilbud med ligestillede om en god start på forældrelivet. Det første år er i en mødregruppe for 0-1 årige babyer. Det andet år er i en familiegruppe, hvor ældre søskende også deltager, og hvor fokus er at benytte byens børneaktivitetsmuligheder.

Projektets overordnede formål er at forebygge omsorgssvigt. Det sker ved at styrke mødrenes forældrerolle og gennem mødet med andre mødre at bryde social isolation og ensomhed. Det sekundære formål for projektet er således, at mødrene får en stabil livssituation, som sikrer børnenes trivsel og har effekt på moderens liv som helhed.

Foreningen Grønlandske Børn når i dette projekt ud til nogle af de allermest sårbare familier, hvis børn er i fare for massivt svigt. De familier kan ikke rummes i normaltilbuddene, og vil heller ikke få tilstrækkelig støtte i det ellers nytænkende projekt FamilieIværksætterne, som vi samarbejder med i Holstebro. Derfor er det godt, at andre favner den del af fondets strategi, som handler om at styrke og støtte udsatte børnefamilier.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.