Sociale formål

En stærk helhedsindsats for psykiatrien i Danmark

24/08-2015

Mennesker med en psykisk sygdom lever i gennemsnit 15-20 år kortere end danskere uden en psykiatrisk diagnose, men en ny indsats vil gøre livet bedre for de psykiatriske patienter. I projektet "Sikker Psykiatri" arbejder seks psykiatriske enheder fra de fem regioner med at forebygge medicinfejl, tvang og selvmord samt sikre effektiv behandling af fysiske sygdomme som hjertesygdomme.

”Patientsikkerhed i psykiatrien skal naturligvis være på samme højde som i resten af sundhedsvæsnet. Derfor er det vigtigt at få sat Sikker Psykiatri i værk og dele de gode erfaringer og systematikker fra de involverede enheder. Derefter kan de arbejdsformer og metoder, som har effekt, udbredes til hele psykiatrien,” siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Mere systematiske arbejdsgange

Det er Danske Regioner, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der står bag Sikker Psykiatri. Inspirationen er hentet fra det danske projekt Patientsikkert Sygehus, som har gjort behandlingen af patienterne sikrere gennem mere systematiske arbejdsgange for sundhedspersonalet.

Patientsikkert Sygehus har blandt andet øget sikkerheden ved operationer ved hjælp af tjeklister, og lignende værktøjer tager Sikker Psykiatri i brug for eksempelvis at mindske medicinfejl.

”Vi har med Patientsikkert Sygehus skabt ekstraordinære resultater og forbedret sikkerheden for patienterne mærkbart. Vi vil nu afprøve de samme metoder i psykiatrien i håb om at opnå ligeså gode resultater til gavn for mennesker med en psykisk sygdom,” fortæller Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Fokus på patienter og pårørende

Sikker Psykiatri har desuden en ambition om at inddrage patienterne og de pårørende og gøre dem til en aktiv del af indsatsen. Det skal blandt andet ske ved at knytte en patient og en pårørende til forbedringsteamene på de seks psykiatriske enheder, som er en del af projektet.

”Et stærkt fokus på patientinddragelse er fuldstændig afgørende. Når den enkelte oplever tryghed i og kontrol over sit forløb, er der langt større chance for at komme ud på den anden side som et styrket og mere selvhjulpet menneske,” siger Hanna Line Jakobsen, projektchef i Det Obelske Familiefond.

Derudover involverer Sikker Psykiatri ledelserne i en grad, man ikke tidligere har oplevet i psykiatrien. Erfaringer fra Patientsikkert Sygehus og internationale projekter i blandt andet Storbritannien viser, at forbedringer af sundhedsvæsnet kræver massiv opbakning fra ledelsen.

”Ledelsen har central betydning. I Patientsikkert Sygehus har vi haft succes med at skabe og fastholde resultater på baggrund af et stort engagement fra ledelserne. Derfor skal ledelserne på alle niveauer i psykiatrien gå foran og være rollemodeller, så vi med Sikker Psykiatri kan skabe varige forbedringer, som gavner patienterne,” siger Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Konkret skal ledelserne ud på afdelingerne og deltage aktivt ved at lytte og spørge til sundhedspersonalets arbejde. Sikker Psykiatri løber frem til udgangen af 2016, og projektets indsatsområder er tænkt sammen med de kvalitetsinitiativer, som psykiatrien allerede arbejder med.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.