Sociale formål

En vision om samarbejde og samfundsansvar

24/08-2015

Hvordan bruger I visionen i jeres måde at arbejde på? 

Visionen er vores rettesnor i alt uddelings- og rådgivningsarbejde. Det er vigtigt for os, at den ikke svæver frit rundt, men er konkret til stede for både os og vores samarbejdspartnere. Derfor har vi udfoldet den i nogle pejlemærker, som vi bruger i det daglige arbejde.

Ja, for ’kvalificeret’ kan jo være mange ting?

For os er det noget meget specifikt. Det kvalificerede er en kombination af det stærke engagement og den solide faglighed, og derfor ser vi altid på, om begge dele er til stede og supplerer hinanden fornuftigt. Fagligheden alene gør det ikke – så kommer eksempelvis forskningsprojektet ikke længere end til bogreolen. Omvendt kan den passionerede ildsjæl i et frivilligprojekt ikke stå distancen selv i det lange løb – der må strategi, samarbejde med fagfolk og overvejelser om bæredygtighed med. Og i relation til projektets formål betyder den kvalificerede tilgang, at vi er optagede af kapacitetsopbygning. Vores midler skal ikke blot lappe huller, men bygge op.

Hvordan arbejder fondet helhjertet? 

Det helhjertede betyder dybest set, at vi engagerer os mere end rent økonomisk. Vi ser projektorganisationerne som partnere og ønsker derfor at deltage aktivt i udvikling, formidling og dokumentation af resultaterne. For eksempel tager vi gerne et møde inden en ansøgning, hvor vi giver sparring og diskuterer problemstillinger. Og hvis det kommer til et tilsagn, er vi også ofte til stede med kommunikationsrådgivning eller anden faglig bistand.

Så I blander jer med andre ord? 

Det kan man godt sige. Vi ser det i hvert fald som vores ansvar at komme hele vejen rundt om samarbejdsrelationen. Og vi er jo i en privilegeret situation, hvor vi kan læse og tænke på tværs, fordi vi er i berøring med så mange aktører, der alle sammen vil noget med det her samfund. Det betyder, at vi kan koble mennesker og idéer sammen i nye alliancer. I en tid, hvor innovation og samarbejde på tværs er vigtigere end nogen sinde før, ser vi også det som en spændende og vigtig del af vores opgave.

Hvad betyder det for jer, at visionen fokuserer på fremtiden? 

Det er et fuldstændig afgørende parameter. Vores udgangspunkt er ikke konserverende, men en ambition om at skabe nye løsninger på fremtidens udfordringer – både gennem anvendelse af kendte virkemidler og udvikling af nye. Det betyder blandt andet, at vi er villige til at satse på det uprøvede inden for eksempelvis forskningen, sundhedssektoren eller kulturlivet. Hvis kvaliteten er i orden, vil vi gerne støtte nye metoder. Og vi er pragmatiske nok til at vide, at proces og udfald så kan ændre sig lidt undervejs. Der er en vis risikovillighed, kan man sige.

Evaluerer I projekterne? 

Jeg er egentlig mere optaget af dokumentation og formidling end den traditionelle evaluering. Vi samarbejder med aktører, der udvikler metoder og skaber best practice, som vi skal samle og dokumentere til gavn for nye projekter. Det handler vores fremtidsfokus også om – at skabe værdi og ny viden, som kan genanvendes af andre. Derudover evaluerer projektorganisationerne som oftest af egen drift. Her bidrager vi naturligvis, ligesom vi i de længerevarende partnerskaber har regelmæssige statusmøder. Men udgangspunktet er at dele viden og resultater.

Se de ni pejlemærker her

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.