Sociale formål

”Familie med Hjerte”

24/08-2015

Et markant fald i antallet af skilsmisser. Langt færre socialt udsatte børn og unge. Og bedre udnyttelse af de offentlige budgetter.

Det er nogle af de dokumenterede gevinster, som en række kommuner i Sverige og Finland har opnået ved at give alle førstegangsfødende en hjælpende hånd til deres nye rolle som forældre. ”Leksand-modellen” kaldes tilbuddet, fordi det har været praktiseret i den svenske by Leksand siden 1996. Nu skal Holstebro være model for andre danske kommuner i et projekt, der under titlen ”Familie med Hjerte” skal køre som forsøg i de næste 3 år.

Formålet med ”Familie med Hjerte” er at give alle førstegangsfødende i kommunen de bedst mulige forudsætninger for at lykkes som forældre. Alle får tilbudt et forløb, der kan styrke deres rolle som forældre og danne netværk med andre, der skal have deres første barn. Projektet erstatter delvist den nuværende fødselsforberedelse.

Tilbud til nye forældre

Forløbet strækker sig fra 22. graviditetsuge og til barnet er 15 måneder. I forløbet mødes familierne 14 gange i hold på hver 10 forældre, der sættes sammen ud fra deres termin. I Holstebro Kommune er der i gennemsnit 300 førstegangsfødende om året, fortæller ledende sundhedsplejerske i Holstebro Kommune, Pernille Almdal, der er projektleder på ”Familie med Hjerte”.

I forløbet præsenteres familierne for et samlet program med en lang række temaer, der spænder lige fra fødselsforberedelse, barnets udvikling, ernæring og søvn til familiedynamik, økonomi og jura. Det er alle temaer, der skal hjælpe dem til bedre kvalitet og tryghed i deres rolle som nye forældre. Jordemødre, sundhedsplejersker, familiekonsulenter og praktiserende læger involveres i uddannelsen, men der bliver også trukket på folk fra det private erhvervsliv, f.eks. økonomer og jurister.

Partnerskab med fonde og det private erhvervsliv

Holstebro Kommune har indgået et partnerskab med Fonden for Socialt Ansvar, Region Midtjylland, Det Obelske Familiefond, TrygFonden og Holstebro Handelsstandsforening om ”Familie med Hjerte”.

Med ”Familie med Hjerte” har Holstebro Kommune lagt kursen for et udviklingsarbejde, som i løbet af de nærmeste år vil resultere i en dansk model for tidlig forebyggelse, Men der vil ikke alene være tale om en tilpasning til de eksisterende rammer. I modellen bliver traditionelle grænser mellem sektorer og professioner brudt op og afløst af nye partnerskaber og samarbejdsflader. En tidlig forebyggelse bliver gjort til et fælles samfundsmæssigt anliggende, der ikke alene involverer den offentlige sektor, men også inddrager den private og den frivillige sektor, siger Pernille Almdal.

Det 3-årige projekt koster i alt godt 7 mio. kr. Det støttes økonomisk af TrygFonden og Det Obelske Familiefond. Restbeløbet finansieres af Holstebro Kommune og Region Midtjylland. Holstebro Kommune lægger allerede nu op til, at tilbuddet skal fortsætte efter forsøgsperioden.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.