Sociale formål

Flygtningebørn skal bearbejde krigstraumer

30/03-2017

Frivillige voksne med flygtningebaggrund hjælper flygtningebørn med bearbejdelse af krigstraumer i nyt projekt.

Børn i eksil oplever ofte utryghed og ustabilitet, hvilket kan skabe sårbarhed og mistrivsel i deres nye liv i Danmark. Ved ankomsten til landet oplever flygtningebørnene høje niveauer af stress og andre psykiske problemer. To ud af tre lider af angst, og hver tredje lider af søvnproblemer.

Til at afhjælpe disse problemer er metoden MindSpring en veludviklet og afprøvet model, som fungerer som et forebyggende tilbud mod psykisk og social mistrivsel. Formålet med MindSpring er at styrke selvopfattelse, identitet og handlekraft.

Dansk Flygtningehjælp har siden 2010 udviklet MindSpring-forløb i Danmark med udgangspunkt i hollandske erfaringer. Målgruppen har indtil nu været forældre med flygtningebaggrund og unge flygtninge.

Flygtninge hjælper flygtninge

MindSpring Kompetencecenter i København er i gang med at udvikle MindSpring-konceptet til flygtningebørn mellem 9 og 14 år, og i efteråret 2017 uddannes de første frivillige MindSpring-trænere til børnegrupper.

MindSpring Børnegrupperne er strukturerede gruppeforløb baseret på peer-to-peer metoden, som går ud på, at voksne, som selv er flygtninge og dermed gode identifikationsfigurer, på frivillig basis støtter og træner børnene.

Trænerne er altså voksne, som deler viden og erfaringer med målgruppen. Endvidere er det et krav, at de har personlig eller professionel erfaring med at beskæftige sig med børn.

Netværk modvirker mistrivsel

Mind Spring Børnegrupperne har til hensigt at bibringe børnene et positivt selvbillede, kendskab til og regulering af egne og andres følelser, forståelse og viden om stress og traumer og håndtering heraf samt en værdifuld oplevelse, som styrker troen på egne evner og skaber betydningsfulde relationer til andre børn i lignende situationer.

Gruppeaktiviteterne baserer sig på en høj grad af medbestemmelse og inddragelse af egne erfaringer. I grupperne arbejder børnene med temaer som stresshåndtering, identitetsudvikling og opvækst i og med to kulturer.

Ved at styrke børnenes handlekompetencer, give dem ny viden og danne grundlag for et socialt netværk modvirkes den sårbarhed og mistrivsel, som ofte præger deres ukendte og fremtidige liv i Danmark.

De første børnegrupper starter i efteråret 2017, og projektet løber foreløbig frem til 2020. Det Obelske Familiefond har i den periode støttet initiativet med 4,2 mio. kr.


Foto og illustrationer: Dansk Flygtningehjælp

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.