Sociale formål

Forældretræning og tidlig indsats i politisk fokus

24/08-2015

Den nyudnævnte Social-, Børne- og Integrationsminister Anette Vilhlemsen har som sin første større udmelding på området lagt op til en styrkelse af den tidlige sociale indsats hos børn og børnefamilier. Det glæder vi os over i Det Obelske Familiefond, fordi vi netop har tidlig indsats som fokusområde. Vi ved, at den målrettede og vedholdende sociale indsats tidligt i barnets liv kan gøre hele forskellen for barnets livsbane. Desuden er der store samfundsøkonomiske gevinster at hente.

Derfor er vi både bidragydere og aktive partnere i forældretæningsprojektet 'Familieiværksætterne', som ministeren fremhæver som en vigtig vej at gå i den tidlige indsats. Ved at ruste førstegangsfødende mødre OG fædre til det nye liv som familie og bringe dem sammen på tværs af sociale lag sikrer projektet, at forældrene skaber netværk og bliver eksperter i deres eget liv. I Holstebro har 91 % af de førstegangsfødende sagt ja til det frivillige tilbud, som erstatter de tradtionelle mødregrupper.

I forbindelse med ministerens udmelding har der været forskellige medieomtaler af projektet. Det kan du se i linkene ovenfor.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.