Sociale formål

Genbrugsværksted får udsatte unge i job og uddannelse

19/10-2017

Det socialøkonomiske værksted Råt & Godt ruster og motiverer udsatte unge til job eller ungdomsuddannelse.

’Fordi mennesker og materialer fortjener en chance til’. Det er filosofien bag det socialøkonomiske genbrugsværksted Råt & Godt, som hjælper unge på kanten af arbejdsmarkedet – og af og til på kanten af loven – tilbage i job eller i gang med en ungdomsuddannelse.

Råt & Godt tilbyder et faconsyet forløb til den unge, som igennem mødet med engagerede ansatte og frivillige og igennem arbejdet med at skabe nye produkter af genbrugsmaterialer tilegner sig en ny oplevelse af eget værd og egne evner.

I værkstedet fremstiller de unge brugskunst, pyntegenstande, møbler og andre boligartikler. Alt fremstilles af genbrugsmaterialer og sælges i Råt & Godts egen butik. Der bliver også lavet specialopgaver på bestilling af for eksempel institutioner og virksomheder.

En god investering både menneskeligt og samfundsøkonomisk

For den enkelte unge er det af uvurderlig betydning at nå frem til en – for mange – helt ny erkendelse af egen formåen. Oplevelsen af at kunne skabe noget af værdi for andre mennesker giver styrket selvfølelse, forøget oplevelse af mening og dermed større livskvalitet.

Men også i et samfundsøkonomisk perspektiv er det en god investering at hjælpe udsatte unge tilbage på arbejdsmarkedet eller ind i uddannelsessystemet og dermed tilbage i samfundsfællesskabet.

Ifølge beregninger fra Social- og Integrationsministeriet er der en samfundsøkonomisk besparelse på 2,3 mio. kr. at hente, hver gang en udsat ung får en ungdomsuddannelse. Med 25.000 udsatte børn og unge i Danmark er der således en potentiel besparelse på knap 30 mia. kr.

Specialpædagogisk indsats skal øge succesraten

Råt & Godt blev startet i Aalborg i januar 2016 af den dengang 29-årige Christian Helweg, som i dag står for den daglige drift sammen med en håndfuld frivillige. Det overordnede mål er at levere et afklaringsforløb, som over et kortere eller længere tidsrum gerne skal føre til job eller uddannelse.

For tiden er der ni unge tilknyttet værkstedet, men ikke alle er der samtidig, da nogle kun kan klare at være der to dage om ugen, andre tre, fire eller fem. Det er målet for alle at kunne være i værkstedet fem dage om ugen, før man kan komme i praktik, job eller uddannelse.

For at kunne professionalisere tilbuddet yderligere, ansætter Råt & Godt nu en specialpædagog med coachingkompetencer, som igennem individuel vejledning skal øge succesraten for at få de unge godt videre. Det Obelske Familiefond har bevilget 1,08 mio. kr. til en sådan ansættelse i en toårig periode.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.