Kunst

Genfortryllelse af byrummet og naturen - værker af Mich

24/08-2015

Arkitekten og billedhuggeren Michael Singer (født 1945) er – i både USA og udlandet – blevet meget berømt for sin havekunst, arkitektur, design, byplanlægning og sine skulpturer, som på en original og kunstnerisk overbevisende måde tager økologiske hensyn og dermed har været med til at forbedre miljøet i byrummet og ude i naturen. Han har, som den kendte kunstkritiker Andrew Blum har udtrykt det ”opened new possibilities for public art through developing site-specific sculptures. His pieces have become models for successful urban and ecological renewal.”

Singers projekter nedbryder hverken naturen eller bymiljøet, men tilføjer det nye kvaliteter og forsøger - så vidt muligt - at genoprette steder, som den teknologiske udvikling og miljøforureningen har ødelagt. I store boligkomplekser, hvor der kun er beton, stål og sten har han skabt haveanlæg i ofte stor skala. Haverne er placeret snart inde i bygningerne, snart uden for.

Hans haver kan bedst karakteriseres som “Gardens of Paradise” med slyngplanter, mos, blomster, fugle og skulpturer. Gennem dem skaber han inspirerende og poetiske steder, hvor naturprocesserne kan folde sig frit ud og etablere et grønt paradis i et koldt og anonymt miljø. Han siger selv, at han “took a zone, made it smell, made it wet, and made it grow – and gave life that you don’t get in places like an airport.”

Singer har modtaget mange hæderspriser bl.a. fra The National Endowment for the Arts og fra John Simon Guggenheim Foundation. Også flere af hans store projekter – f.eks. “the master-plan for Troja Island Basin” i Prag - er støttet af de store fonde, i dette tilfælde Rockefeller Foundation, medens andre af hans projekter – bl.a. dem, som han har skabt i Holland – i arkitekturtidsskrifter er blevet fremhævet som “leading examples of aesthetically outstanding regenerative environmentally sustainable projects.”

Udstillingen blev bygget specielt til Utzon Centret og inddrog dets egenart og omgivelser, og blev kurateret af Michel Singer Studio, arkitekt Malene Abildgaard og dr. phil. Else Marie Bukdahl, tidligere rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. I forbindelse med udstillingen blev der afholdt et seminar d. 6 og 7. juni 2011, hvor Michael Singer sammen med sin internationalt berømte samarbejdspartner, filosoffen Richard Shusterman fra USA diskuterede udstillingens overordnede temaer sammen med danske arkitekter, forskere og studerende. Desuden blev der afholdt workshops. Udstillingen fik derved et bredt forsknings- og formidlingsmæssigt perspektiv og kan inspirere til fortsat samarbejde mellem Danmark og Michael Singers og Richard Shustermans store internationale netværk.

Kilde: Else Marie Bukdahl

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.