Kunst

Hands on! Børn og unge undersøger scenekunsten

24/08-2015

Fra den 23.-25. oktober løb tre utraditionelle workshops af stablen på Det Kongelige Teater. Overskriften er 'Hands on'. Her mødes deltagerne med involverende aktiviteter, der giver mulighed for at komme helt tæt på de skabende processer og på egen krop erfare, hvad kunst er og kan. Her kan både røres og spørges og spilles og synges - i tæt samarbejde med teatrets ansatte kunstnere og håndværkere.

De tre workshops er led i et omfattende outreach-program, der har til sigte at gøre scenekunstens verden tilgængelig og vedkommende for de yngre målgrupper. Programmet løber over tre år og er et supplement til teatrets strategi om at åbne teatret op for andre og flere end det publikum, der i dag nyder godt af Det Kongelige Teaters forestillinger og aktiviteter.

Med teatrets outreach-program er fokus specifikt på de yngre målgrupper, og i indeværende sæson er der overvejende vægt på aktiviteter målrettet børn og unge i skolealderen. Hvad enten temaet er kor, opera, ballet, skuespil, scenografi eller kostumer inviteres børnene ind som aktive og medskabende deltagere - til gensidig inspiration og udvikling.

Udover workshops er der også mulighed for involvering i længerevarende processer, hvor eleverne selv producerer eller udøver med professionel hjælp. Det kan være folkeskoleelever, der prøver kræfter med at producere en opera, eller gymnasieelever, der laver dramaforløb med skuespillere, og slutter af med at opføre deres værk i Skuespilhuset. Endelig arbejdes der med nye former for formidling, f.eks. gennem udvikling af nye, visuelt orienterede formater for undervisningsmaterialer, og videndeling med lærere om kunstens rolle i forhold til læring.

Når vi i Det Obelske Familiefond støtter outreach på Det Kongelige Teater med ni mio. kr., er det som et led i vores strategi på kulturområdet. Vi er optagede af, at kunst- og kulturoplevelser får geografisk og publikumsmæssig bredde uden at miste integritet og kvalitet. Det er en nødvendig, men også krævende opgave, og derfor støtter vi nytænkende og gennemarbejdede initiativer, som søger at skabe løsninger på kulturinstitutionernes udfordringer med nye målgrupper – både til gavn for den enkelte institution og for andre. Derfor har det også været afgørende for støtten til dette projekt, at Det Kongelige Teater fokuserer på det langsigtede perspektiv: At udvikle nye måder at møde kunsten på og at gøre disse erfaringer tilgængelilge for andre institutioner også.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.