Sociale formål

HIV-indsats i Zambia skal mindske depression og angst

25/08-2015

Som i mange andre afrikanske lande er det også i Zambia stadig dybt tabuiseret at være smittet med hiv eller syg af aids. Det til trods for, at mere end 1 million af landets 13,4 mio. indbyggere - eller mere end 7 % af befolkningen - er hiv-positive. Udover selve sygdommen er det derfor også forbundet med store psysiske omkostninger at få en hiv-diagnose. Det vil et nyt projekt gøre noget ved.

For mange hiv-smittede er det i sig selv en kilde til øget psykisk sårbarhed at skulle erkende egen hiv-status. At den smittede i tilgift mødes af samfundets stigmatisering og isolation - måske oven i købet fra sin egen familie - medfører en stærkt øget risiko for psykiske problemer i form af eksempelvis angst, depression, ensomhed og skamfølelse.

Typisk har den smittede ikke adgang til psykosociale støttetilbud i det etablerede sundhedssystem, hvor selv det uddannede personale i mange tilfælde er uoplyst om hiv og aids og derfor fordomsfulde og bange. Det er dermed svært at finde støtte til at håndtere usikkerheden og sorgen over det tabte - eller i hvert fald meget anderledes - liv, som hiv-diagnosen efterlader den smittede med.

Hjælp til selvhjælp

Et nyt sundhedsprojekt, som er udviklet af organisationen Sex og Sundhed, vil tage livtag med de psykiske følgevirkninger af en hiv-diagnose hos både smittede og pårørende. Projektet tager sit afsæt i Itezhi Tezhi distriktet i det sydlige Zambia, hvor der helt konkret blandt andet skal etableres et fysisk værested samt ti psykosociale selvhjælpsgrupper.

Projektet kommer i høj grad til at basere sig på mobilisering af de smittede og deres pårørende, som skal være med til at drive værestedet og medvirke i forskellige aktiviteter som for eksempel en legestue for udsatte og forældreløse børn.

Det Obelske Familiefond finansierer projektet med 1 mio. kr. over en toårig periode i 2015-16. Uddelingen er en del af fondets internationale strategi, som har fokus på seksuelle minoriteter og psykisk sårbarhed fortrinsvist i Østafrika.

Sex og Sundhed fusionerede ved udgangen af 2014 med AIDS Fondet. Derfor kommer implementeringen af projektet til at foregå i regi af AIDS Fondet.

Relaterede nyheder

Det har vi støttet

Se flere projekter

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.