Sociale formål

HIV-indsats i Zambia skal mindske depression og angst

25/08-2015

Som i mange andre afrikanske lande er det også i Zambia stadig dybt tabuiseret at være smittet med hiv eller syg af aids. Det til trods for, at mere end 1 million af landets 13,4 mio. indbyggere - eller mere end 7 % af befolkningen - er hiv-positive. Udover selve sygdommen er det derfor også forbundet med store psysiske omkostninger at få en hiv-diagnose. Det vil et nyt projekt gøre noget ved.

For mange hiv-smittede er det i sig selv en kilde til øget psykisk sårbarhed at skulle erkende egen hiv-status. At den smittede i tilgift mødes af samfundets stigmatisering og isolation - måske oven i købet fra sin egen familie - medfører en stærkt øget risiko for psykiske problemer i form af eksempelvis angst, depression, ensomhed og skamfølelse.

Typisk har den smittede ikke adgang til psykosociale støttetilbud i det etablerede sundhedssystem, hvor selv det uddannede personale i mange tilfælde er uoplyst om hiv og aids og derfor fordomsfulde og bange. Det er dermed svært at finde støtte til at håndtere usikkerheden og sorgen over det tabte - eller i hvert fald meget anderledes - liv, som hiv-diagnosen efterlader den smittede med.

Hjælp til selvhjælp

Et nyt sundhedsprojekt, som er udviklet af organisationen Sex og Sundhed, vil tage livtag med de psykiske følgevirkninger af en hiv-diagnose hos både smittede og pårørende. Projektet tager sit afsæt i Itezhi Tezhi distriktet i det sydlige Zambia, hvor der helt konkret blandt andet skal etableres et fysisk værested samt ti psykosociale selvhjælpsgrupper.

Projektet kommer i høj grad til at basere sig på mobilisering af de smittede og deres pårørende, som skal være med til at drive værestedet og medvirke i forskellige aktiviteter som for eksempel en legestue for udsatte og forældreløse børn.

Det Obelske Familiefond finansierer projektet med 1 mio. kr. over en toårig periode i 2015-16. Uddelingen er en del af fondets internationale strategi, som har fokus på seksuelle minoriteter og psykisk sårbarhed fortrinsvist i Østafrika.

Sex og Sundhed fusionerede ved udgangen af 2014 med AIDS Fondet. Derfor kommer implementeringen af projektet til at foregå i regi af AIDS Fondet.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.