Forskning

Humaniora skal styrkes på Aalborg Universitet

23/10-2015

Med en særbevilling til etableringen af fire nye elite-ph.d-stipendier inden for klassisk humaniora er det målet at styrke og fremtidssikre internationaliseringen af den humanistiske forskning på Aalborg Universitet og at bidrage til kultur- og sprogforståelse både i Danmark og internationalt.

Løftet af det humanistiske forskningsområde skal ske gennem rekruttering af yngre forskningstalenter, som skal være med til at opbygge excellente forskningsmiljøer på AAU. Kandidaterne bliver udvalgt efter ansøgning, hvor de bærende kriterier vil være forskningsmæssig excellence og potentiale for nybrydende forskning.

De første to elite-ph.d-studerende ansættes i 2015 og de næste to året efter. Det er ansøgerne selv, der skal formulere forskningsprojektet, og derfor er det også de enkelte ansøgeres ideer og talent, som afgør, hvem der modtager stipendierne.

Humaniora er under pres

Marianne Rostgaard, som er institutleder på Institut for Kultur og Globale Studier på AAU, er glad for denne mulighed for at ansætte nye forskertalenter på det humanistiske fakultet, hvor der allerede er stærke forkningsmiljøer at bygge videre på.

"I dag udnytter vi slet ikke den talentmasse, som udgøres af kandidater med en uddannelse fra humaniora. Det er derfor vigtigt, at vi i fremtiden har større fokus på at rekruttere talenter, som kan være med til at udfordre bestående faglige dogmer og skabe ny viden," siger hun.

Mange af de forskningsprojekter, som sadvanligvis modtager støtte fra Det Obelske Familiefond, hører under sundhed, teknik eller naturvidenskab. Men den klassiske humaniora er under et stadig større pres blandt andet på grund af en politisk opprioritering af førnævnte områder. Derfor er vi glade for at støtte denne særlige indsats med 4,2 mio. kr.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.