Forskning

Juleuddelinger for 51,4 millioner

12/12-2017

Det Obelske Familiefond har på sit bestyrelsesmøde den 8. december bevilget 51,4 mio. kr. til i alt 19 formål.

En samlet oversigt over uddelingerne findes herunder:

Forskning og uddannelse

Region Nordjylland
2.500.000 kr. til forskningsprojektet ’Bedre Børne- og Ungdomspsykiatri’

Aalborg Universitet
4.283.000 kr. til forskning i udsathed blandt børn og unge og indsatser, der fremmer livsduelighed

Aalborg Universitet
1.332.585 kr. til forskningsprojekt om termisk adaptiv arkitektur

Aalborg Universitetshospital
1.000.000 kr. til forskning i fødselskomplikationer blandt gravide med alkoholrelateret sygdom og sygeligheden blandt deres børn

Aalborg Universitetshospital
5.571.624 kr. til professorat på Trombosecenter ved AAUH

Sociale formål og sundhed

Socialt Udviklingscenter SUS
2.500.000 kr. til ’Fædre på forkant’ – fædre grupper for fædre i sårbare småbørnsfamilier

Fonden Mødrehjælpen
4.500.000 kr. til støtte af implementeringen af frivilligvisionen ’Fællesskaber der styrker’.

MusikBeRiget
3.000.000 kr. til musikalske kvalitetstilbud til alvorligt syge børn og unge og deres familier indlagt i Region H.

TUBA Danmark
2.500.000 kr. til forskning i effekt af TUBAs specialiserede terapi til unge, der er børn af misbrugere

Kunst og kultur

Foreningen Ordkraft
300.000 kr. til Ordkraft Festival 2018-2020

Station Next
1.650.000 kr. til filmfestivalen TheNextFilm i perioden 2018-2022

M100
200.000 kr. til etablering af det nye udstillingssted for samtidskunst i Odense, M100

Museet for Samtidskunst
1.500.000 kr. til udstillinger i perioden 2018-2020

Goldschmidts Musikakademi
3.300.000 kr. til støtte af Goldschmidts Musikakademi i perioden 2018-2020

Kunsthal Charlottenborg
4.500.000 kr. til videreudvikling af kunsthallen i perioden 2018-2020

CAMP
750.000 kr. til støtte af CAMP, et kunstcenter om flugt og migration

Internationalt

Sex & Samfund
4.000.000 kr. til styrkelse af sundhedsrettigheder for LGBT-personer i Kenya og Uganda

LGBT Danmark
4.000.000 kr. til initiativ imod social- og selvstigmatisering af LGBT-personer i Tanzania, Uganda, Rwanda og Kenya

UNICEF
4.000.000 kr. til resocialisering af tidligere børnesoldater og forebyggelse af rekruttering i Sydsudan

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.