Forskning

Juleuddelinger for 54,6 millioner

17/12-2015

Det Obelske Familiefond har på årets sidste bestyrelsesmøde den 11. december uddelt 54.687.288 kr. til i alt 25 almennyttige formål, som fordeler sig på fondets strategiske fokusområder inden for forskning, kunst og sociale formål samt Nordjylland.

Herunder følger en områdeinddelt oversigt over de samlede uddelinger:

Forskning og uddannelse

Aalborg Universitetshospital
1.910.000 kr. til udvikling af individualiseret kemoterapi for kræftpatienter med eksempelvis leukæmi

Aalborg Universitetshospital
705.000 kr. til forskning i stofskiftesygdomme hos gravide med henblik på eventuel indføring af en generel screening

Aalborg Universitet
2.100.000 kr. til opbygning af et Smart Production Laboratorium med henblik på at udvikle og fremme dansk fremstillingsindustri

Aalborg Universitet
1.975.113 kr. til forskning i arkitekturs indvirkning på hukommelse, indlæring, smerteoplevelse samt udvikling af stress

Aalborg Universitet
5.000.000 kr. til udrustning af nyt vandbygningslaboratorium til brug for udvikling af havnebygning, molekonstruktion og offshore strukturer (olie, gas, bølge- og vindenergi)

Esbjerg International School
2.000.000 kr. til udvidelse af Esbjerg International School

Sociale formål og sundhed

Sundhedsstyrelsen
335.000 kr. til evaluering af satspuljeprojekt om børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici

Sherpa ApS
7.500.000 kr. til udbredelse i kommunerne af Sherpas unikke metode til at inkludere psykisk sårbare på arbejdsmarkedet

Cystisk Fibrose Foreningen
109.083 kr. til videreudvikling af Cystisk Fibrose Foreningens socialrådgivertilbud med fokus på tidlig indsats i sygdomsramte familier

Danske Hospitalsklovne
6.020.000 kr. til at udvide hospitalsklovnebesøgene til også at omfatte børnepsykiatriske afdelinger

Tellymo
600.000 kr. til udvikling af programrække til unge om vigtigheden af rigelig og god søvn

Center for Livskompetencer
740.000 kr. til det socialøkonomiske projekt RETRO, som skal hjælpe sårbare kvinder tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse

Kofoeds Skole
1.961.685 kr. til udvikling af socialøkonomi på Kofoeds Skole som en inegreret del af skolens arbejde med udsatte voksne

GAME
4.000.000 kr. til etablering af indendørs gadeidrætsfacilitet til børn og unge i Aalborg Kommune

Foreningen det Sociale Netværk
1.500.000 kr. til at henholdsvis forankre og videreudvikle den anonyme børne- og ungerådgivning, headspace, i Esbjerg og Aalborg

Center for Kræft og Sundhed i København
1.500.000 kr. til etablering af aktivitetshus og mødested for mænd med kræft

Kunst og kultur

Aarhus Symfoniorkester
500.000 kr. til projekt Musikkens Børn, som over ti år vil bidrage til en generation af aarhusianske børns musiske dannelse

Cisternerne
300.000 kr. til støtte af installation af billedkunstner Eva Koch i Cisternerne på Frederiksberg

Den Selvejende Institution Life-Boats
500.000 kr. til adaptering og færdiggørelse af kunstinstallationsprojektet Life-Boats

Regionshospitalet Hammel Neurocenter
1.000.000 kr. til en blivende kunstudsmykning af Regionshospitalet Hammel Neurocenter

HEART
3.000.000 kr. til udvikling og videreførelse af museets udstillingskategori HEARTfuture

Copenhagen Contemporary
3.000.000 kr. til pilotprojekt på Papirøen i København mhp. etablering af udstillingsplatform for international nutidskunst, der kan rumme store installationer

Nordjylland

Lindholm Strandparks Udvikling
1.000.000 kr. til etablering af gangbro bygget af genbrugte vindmøllevinger i Lindholm Strandpark

Internationalt

UNICEF Danmark
5.431.407 kr. til psykosocial behandling og reintegration af tidligere børnesoldater i Sydsudan samt forebyggelse af ny rekruttering

Læger uden Grænser
2.000.000 kr. til at forbedre forholdene og etablere helt grundlæggende behandlingstilbud for psykisk syge indsatte i Zimbabwiske fængsler

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.