Forskning

Juleuddelinger for 80 millioner

08/12-2016

På årets fjerde og sidste bestyrelsesmøde den 6. december har Det Obelske Familiefond uddelt 80 mio. kr. til i alt 27 formål.

En oversigt over bevillingerne kan ses herunder.

Når enkelte af de tilgodesete formål endnu ikke fremgår af listen, er det ikke udtryk for hemmelighedskræmmeri, men efter aftale med modtagerne, som gerne selv vil stå for offentliggørelsen af donationen. Disse bevillinger bliver tilføjet efter offentliggørelsen, så oversigten bliver komplet.

Forskning og uddannelse

Aalborg Universitetshospital
4.439.271 kr. til opbygning af Sansegenetisk Forsknings- og Videnscenter

Aalborg Universitet
309.564 kr. til indkøb af hårdhedsmåler og ultralydmåler til Center for Amorf Materialevidenskab

Aalborg Universitet
25.000.000 kr. til etablering af inkubatormiljø, som skal øge antallet af iværksættervirksomheder markant

Aalborg Universitet
2.676.671 kr. til  gæsteforskerprogram ved Det Samfundsvidenskabelige Faktultet

Sociale formål og sundhed

Landsindsatsen EN AF OS
500.000 kr. til konference om afstigmatisering af psykiske lidelser

Nye Rødder RSV
945.360 kr. til forskningsprojekt som behandler 40 traumatiserede flygtninge med naturbaseret terapi

BISTAD
1.438.208 kr. til socioøkonomisk initiativ, hvor udsatte borgere sammen med frivillige producerer byhonning

Dansk Flygtningehjælp
4.255.331 kr. til etablering af selvhjælpsgrupper for flygtningebørn i regi af initiativet MindSpring

SIND Ungdom
250.000 kr. til etablering af klubber for unge psykisk sårbare mellem 16 og 35 år samt deres pårørende

Red barnet
1.000.000 kr. til udvikling af model for samspil mlm. civilsamfund, kommuner og erhvervsliv på børneområdet

Kunst og kultur

Det Kgl. Teater
6.000.000 kr. til teatrets outreach-program for at nå befolkningsgrupper, som ikke har kontakt med teatret

Københavns Drengekor
1.500.000 kr. til treårig støtte af korets talentudvikling og øvrige aktiviteter

Kunsthal Charlottenborg
1.500.000 kr. i treårig støtte til nyudvikling af udstillingskoncept, strategiske samarbejder og øget formidling

Nordisk Film Production
287.500 kr. til produktion af dokumentarfilm og Jørn Utzon i anledning af hans 100 års fødselsdag

AB Axelborg
327.243 kr. til renovering og restaurering af bymiljøet omkring C.W. Obels fabrikker i Esbjerg

Psykiatrisk Center Ballerup
250.000 kr. til kunstprojekt for mennesker med spiseforstyrrelser i Psykiatrisk Center Ballerups nybyggeri

HEART – Herning Museum of Contemporary Art
1.000.000 kr. til udstillingsrække i forbindelse med Socle du Monde Biennale 2017

CPH:DOX
1.000.000 kr. til talentudviklingsplatformen CPH:LAB

Musikkens Hus
3.600.000 kr. til koncertaktiviteter i huset i en treårig periode

Dacapo Record
200.000 kr. til opførelse af Rued Langgaards værker ved Wiener Filharmonikerne i Konzerthaus i Wien

Fonden den Nye Maltfabrik
3.000.000 kr. til udvikling af Maltfabrikken i Ebeltoft fra 1861 til et hus for kultur, kunst og kreativitet

Nordjylland

Skagens Kunstmuseum
100.000 kr. til monografisk udstilling om billedhuggeren Axel Locher i perioden 2017-18

Internationalt

SOS Børnebyerne
4.980.224 kr. til udvikling og implementering af psykosociale metoder i arbejdet med sårbare børn i Rwanda

Læger uden Grænser
2.057.664 kr. til forbedring af forholdene for psykisk syge indsatte i Zimbabwiske fængsler

Mellemfolkeligt Samvirke
1.709.592 kr. til understøttelse af LGBT-netværk i Kenya, Uganda og Nigeria

Maternity Foundation
3.000.000 kr. til nedbringelse af mødre- og spædbørnsdødelighed i udviklingslandene


Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.