Sociale formål

Justitia vil styrke retssikkerheden for udsatte

30/08-2016

Reglerne på socialområdet er blevet så indviklede og forvirrende, at hverken klienter eller sagsbehandlere kan finde rundt i dem. Det vil Justitia nu lave om på.

'Lighed for Loke såvel som for Thor' er en kongstanke hos Grundtvig. Til gengæld er det ikke hverdagspraksis på det sociale område, hvis man tilhører gruppen af socialt udsatte danskere. Statistikken tegner et trist billede af fejlbehandlede sager og besværlige og dyre ankeprocesser for et stort antal borgere, som i forvejen er i ressourceunderskud.

Lovgivningen og dermed reglerne på socialområdet er ifølge en række organisationer blevet markant mere kompliceret gennem de senere år. Det betyder for de socialt udsatte, som typisk er i løbende kontakt med det offentlige system, at deres tilværelse og rammerne om den er blevet mere uoverskuelig og mindre forudsigelig.

Også for sagsbehandlerne er det en voksende udfordring at følge med i de mange revideringer og den stigende kompleksitet på socialområdet, hvilket gør det sværere for dem at rådgive og hjælpe deres klienter. Det illustreres blandt andet af, at hele 42% af kommunalt behandlede sager angående anbringelser og sociale ydelser i 2015 af ankestyrelsen blev opgjort til at være fejlagtige.

Lovændringer skal rette op på ulighed 

En stikprøvekontrol, som blev gennemført af Beskæftigelsesankenævnet i Region Midtjylland i 2012, viste, at der var sket fejl i 76 ud af 80 sager, hvor udbetalingen af borgernes kontanthjælp var blevet stoppet. Og i mere end hver fjerde sag, der bliver anket, har kommunerne begået en fejl. Det koster borgerne dyrt at føre sagerne, hvor det modsat er gratis for kommunerne.

Med projektet ’Socialt udsattes retssikkerhed’ ønsker den uafhængige juridiske tænketank Justitia at kulegrave området fagligt og analytisk for at anskueliggøre konsekvenserne af de retssikkerhedsmæssige forringelser på socialområdet for borgerne.

Målet med arbejdet er at få gennemført konkrete lovgivningsmæssige ændringer, som kan forbedre de juridiske rammevilkår dels for borgerne og dels for de fagfolk og organisationer, der dagligt arbejder med socialt udsatte. Det Obelske Familiefond har støttet initiativet med 3 mio. kr. over en treårig periode frem til 2019.

Foto: Rick Munish

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.