Forskning

4500 KOL-patienter tilbydes behandling i eget hjem

24/08-2015

Efterspørgslen på specialiserede sundhedsydelser er en af de største udfordringer for fremtidens velfærdssamfund. Presset på det offentlige sundhedsvæsen stiger, men der er stadig færre midler og hænder til at udføre arbejdet. Derfor er vi i Det Obelske Familiefond stærkt optagede af at bidrage til udviklingen af ny velfærdsteknologi, som først og fremmest kommer patienten til gavn, men som også frigør offentlige ressourcer.

Sådan et projekt er TeleCare Nord.

Et af de største telemedicinske projekter i Danmark

Region Nordjyllands TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt i den helt store skala. Omkring halvdelen af regionens 4500 patienter med svær og meget svær KOL forventes nemlig at deltage.

Patienterne bliver i eget hjem udstyret med en monitor, en iltmåler og et blodtryksapparat således, at de kan få overvåget lungefunktion, puls, iltmætning i lungerne, blodtryk, etc., mens den praktiserende læge, sygehuset og hjemmeplejen - samt patienten selv - kan følge med og gribe ind, før det går galt.

Målet er at sikre patienterne et bedre liv på trods af deres sygdom: At de bliver bedre til at mestre sygdommen og i stand til at bryde den ofte negative trivselsspiral, som mange KOL-patienter ender i. Dertil kommer besparelser for kommuner og region. Således forventes både antallet af indlæggelsesdage, antal genindlæggelser og omfanget af ambulante kontroller at kunne reduceres med 30 procent.

Unik tværsektoriel opbygning

TeleCare Nord er en udløber af det ligeledes tværsektorielle forskningsprojekt fra Aalborg Universitet, TELEKAT (2008-2011), der også havde svære KOL-patienter som målgruppe. Det tværsektorielle fokus gør projektet unikt - det findes ikke lignende projekter i samme skala i Danmark. Dertil kommer, at forskningen er koblet på fra dag ét i kraft af Aalborg Universitets deltagelse.

Netop det tværsektorielle og forskningsbaserede flugter med Det Obelske Familiefonds strategiske fokus. Derfor er vi glade for at samarbejde med Region Nordjylland, Aalborg Universitet og andre gode kræfter om TeleCare Nord, og vi har store forventninger til udviklingen og resultaterne frem mod 2014, hvor projektet afsluttes.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.