Sociale formål

Mary Fondens LæseLeg

24/08-2015

Pressemeddelelse 3. oktober 2011

Mary Fondens nye projekt giver børn appetit på ord – og adgang til fællesskabet

Mary Fondens nye projekt, LæseLeg, er baseret på en metode til dialogisk at læse højt for børn. Metoden bidrager til at give børn flere ord og en større begrebsramme – og dermed en lettere indgang til sociale fællesskaber.

Mary Fondens nye projekt LæseLeg, der er en del af indsatsområdet ”Mobning og Trivsel”, er i dag blevet lanceret i Børnehaven Danalien i Aalborg, der er en af projektets 9 pilotinstitutioner.

LæseLeg styrker børns kompetencer til at opfatte, erkende, huske og kommunikere. Det åbner døren for social inklusion og inviterer til leg og fantasi.

”Mangel på ord er et stort problem for rigtig mange børn. LæseLeg opfordrer til at samtale med børn, og på den måde få historierne til at leve videre i leg og andre sociale fælleskaber. Mary Fonden handler om, at alle har ret til at høre til. Vi bekæmper social isolation – og arbejder målrettet for inklusion. Med LæseLeg skaber vi endnu flere muligheder: Ord og bøger inkluderer og skaber glæde i fællesskabet”, udtaler formand for Mary Fonden, H.K.H. Kronprinsesse Mary.

Hvad er LæseLeg

LæseLeg, der er udviklet i tæt samarbejde med eksperter, er baseret på det sprogpædagogiske værktøj dialogisk læsning. Dialogisk læsning har vist sig at have en veldokumenteret god effekt i forhold til øget ordforråd og styrkelse af børns kommunikative kompetencer. LæseLeg, hvor gode børnebøger i kombination med kreative aktiviteter er omdrejningspunktet, er målrettet børnehaver. Metoden lægger sig op ad traditionen for at læse højt, som både forældre og pædagoger allerede kender, og som er let at anvende. Ved at styrke børnenes appetit på ord og bøger, styrkes samtidig deres vej ind i det sociale fællesskab; hvilket ligger helt i tråd med Mary Fondens grundtanke om, at alle har ret til at høre til.

Stærke forskningsresultater

Forskning viser, at oplæsning og dialog om historien samt efterfølgende tegne- og legeaktiviteter bidrager til udvikling af børns ordforråd:

”Forskningen viser, at dialogisk læsning gør børnene dygtige til at kommunikere – og det er i sidste ende afgørende for at kunne blive et aktivt medlem af børnegruppen og få anerkendelse. Og dermed give en følelse af, at man hører til. Det står øverst på de fleste børns ønskeseddel”, siger Stig Broström, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

For Det Obelske Familiefond, som er finansiel partner på projektet, er LæseLeg en mulighed for at støtte et projekt, der kan gøre en stor forskel for mange børn med helt enkle værktøjer: ”Vi er meget optaget af, at en tidlig indsats kan gøre os alle bedre rustet til at få det bedst mulige liv. Det er i daginstitutionerne børnene skal gøre deres første erfaringer med at indgå i leg og fællesskab med andre. LæseLeg giver børnene et bedre ordforråd, hvilket er en af nøglerne til at blive optaget i legen med de andre,” siger Christen Obel som er bestyrelsesformand i Det Obelske Familiefond.

Der er tre pilotkommuner med i projekt LæseLeg: Brøndby, Odense og Aalborg. I hver kommune har tre børnehaver meldt sig som pilotinstitutioner. Pilotprojektet løber fra september 2011 til sommeren 2012. I denne periode foretages følgeforskning af Kristine Jensen de Lopéz, professor i udviklingspsykologi ved Aalborg Universitet, som via prætest, interviews og observationer vil måle effekten. Hvorefter eventuelle tilpasninger af materialet vil foretages. Det forventes, at LæseLeg kan tilbydes alle landets børnehaver fra sommeren 2012.

Kilde:http://www.maryfonden.dk/Files/System/pdf/Mary_Fondens_nye_projekt_giver...


Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.