Forskning

Musik skal hjælpe traumatiserede flygtninge

06/06-2016

Det har vist sig vanskeligt at behandle krigstraumer med traditionel terapi. Nu viser musikterapi gode resultater.

Traumatiserede flygtninge udgør en særlig udsat og belastet gruppe i samfundet. Flygtninge, som for eksempel lider af posttraumatisk stress (PTSD) eller angst, har vanskeligt ved at overskue selv dagligdags huslige gøremål.

De har derfor endnu sværere ved at honorere krav om eksempelvis sprogindlæring og jobaktivitet, hvorfor en tidlig indsats er vigtig for flygtningenes samlede livskvalitet og chance for succes i det danske samfund.

Det har vist sig vanskeligt at behandle PTSD med anerkendte terapiformer, sandsynligvis fordi svær traumatisering medfører et konstant højt alarmberedskab, hvor ord ikke kan trænge igennem og have den tilsigtede terapeutiske effekt.

Musikken trænger ind bag paraderne

Musik aktiverer til gengæld de samme centre i hjernen, som traumerne er lagret i. Derfor kan musikterapi fungere som en genvej ind til problemets kerne, og et nyligt pilotprojekt med 18 flygtninge med PTSD har vist exceptionelt gode resultater på såvel traumesymptomer, søvnkvalitet, sociale funktion og trivsel efter 16 sessioner.

Klinik for Traumatiserede Flygtninge i Region Sjælland iværksætter nu en detaljeret undersøgelse af musikterapiens effekter i sammenligning med traditionel samtaleterapi, og 70 flygtninge med diagnosen PTSD deltager i projektet.

Ligesom i pilotprojektet vil patienterne komme igennem 16 sessioner med musikterapi, og der vil blive effektmålt både før, under og efter, ligesom der vil blive fulgt op og evalueret efter seks måneder.

Undersøgelsens resultater kan forhåbentlig – i tilfælde af, at de er så positive, som forskningsgruppen forventer – bane vej for yderligere udbredelse af musikterapi til traumatiserede flygtninge. Det Obelske Familiefond har støttet initiativet med 1,3 mio. kr.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.