Forskning

Ny analytisk medarbejder i Det Obelske Familiefond

12/08-2016

Mandag den 15. august starter Torben Vinter som analysemedarbejder i Det Obelske Familiefond.

Vi er glade for at kunne byde Torben Vinter velkommen som analytisk medarbejder i fondet, når han mandag træder fra sin hidtidige funktion som deltidsansat studentermedarbejder ind i rollen som fastansat med ansvar for fondets fremtidige analysearbejde.

I Det Obelske Familiefond deler vi årligt omkring 200 mio. kr. ud til almennyttige formål inden for vores strategiske fokusområder kunst, forskning, socialt arbejde samt særlige formål i Nordjylland, og det er vigtigt for os, at pengene arbejder og gør en forskel ikke blot i øjeblikket, men fremadrettet.

Hidtil har projektcheferne for de enkelte uddelingeområder stået for den løbende evaluering af projekterne, men i takt med, at vores projektportefølje de seneste år er vokset som resultat af stigende uddelinger, er det blevet nødvendigt at ansætte en analytisk medarbejder, som kan stå for den samlede monitorering af projekterne og en løbende evaluering af de respektive projekters impact.

Analysearbejde har to hovedformål. Dels at indsamle viden og erfaring til internt brug med henblik på også fremadrettet at finde de bedste og mest støtteværdige projekter, så midlerne gør mest mulig gavn i henhold til fondets strategi. Og dels at videndele med de enkelte projekter og samarbejdspartnere med henblik på læring og videreudvikling der.

Torben er netop færdiguddannet cand. scient. soc. fra Københavns Universitet og har allerede et grundigt kendskab til såvel fondet som til arbejdsgange og eksisterende projekter efter to år som studentermedarbejder. 

Tidligere har Torben været sekretariatschef for Landsorganisationen for Danske Ungdomsråd og siddet i bestyrelsen for en større musikfestival. Således har han - ud over sine analytiske kompetencer - bred erfaring fra og forståelse for det civilsamfund, som en stor del af vore samarbejdspartnere er med til at udgøre. Vi glæder os til at få selskab af Torben på fuld tid.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.