Sociale formål

Ny fødsels-app præsenteret i New York

24/10-2015

"Når denne dag er ovre, vil 800 kvinder være døde af komplikationer under graviditet eller fødsel. Det vil sige, at der hvert andet minut et eller andet sted i verden dør en kvinde af at give liv. Jeg håber, dette forum vil inspirere og motivere nye partnerskaber, som kan være med til at ændre denne tragiske statistik. For hver mor og hvert nyfødt barn tæller."

Sådan sagde Kronprinsesse Mary, protektor for Maternity Foundation, i sin åbningstale ved en konference om sikker graviditet og fødsel ved FN-ugen i forbindelse med FNs 70. generalforsamling i New York i uge 39.

Maternity Foundation brugte lejligheden til at præsentere den ny Safe Delivery App for de mere end 150 fremmødte NGOer, offentlige og private nøgleaktører på området fra hele verden. Ved en anden konference i samme uge blev app'en præsenteret for et tilsvarende stort publikum af politikere, sundhedseksperter og repræsentanter fra blandt andet sundhedsorganisationerne WHO og USAID.

Konkret vejledning punkt for punkt

App'en indeholder vejledning til sundhedspersonale om såvel graviditet og fødsel som om varetagelsen af et nyfødt barn. Den er fortrinsvis tiltænkt fødselshjælpere i udviklingslandene, hvor 99% af de mange graviditets- og barselsrelaterede dødsfald finder sted.

Den nye app tilbyder en detaljeret oversigt over relevant medicin med tilhørende vejledning. Der findes også grundige procedurebeskrivelser i forbindelse med alt fra abort eller for tidlig og for sen fødsel til instruktion i, hvordan man lægger et kateder eller giver et livløst spædbarn kunstigt åndedræt.

Derudover findes der en lang række instruktionstegnefilm om diverse mulige komplikationer, og hvordan man håndterer dem. Og endelig findes syv såkaldte "action cards" som er en punkt-for-punkt-vejledning i, hvordan man handler i nogle konkrete akut-tilfælde.

Mobil hjælp til 1 million mødre

Maternity Foundations mål er, at app'en skal nå ud til mindst 10.000 sundhedsarbejdere og fødselshjælpere ved udgangen af 2017. Igennem disse 10.000 forventes det, at 1 mio. kvinder verden over vil få mulighed for at føde under vejledning af bedre uddannet personale, og at app'en dermed vil være med til at redde nogle af de tusinder af liv, som hvert år går til spilde under barsel.

App'en er allerede under hastig udbredelse i Ethiopien og Ghana, og Maternity Foundation fortsætter i samarbejde med deres research-partnere på Københavns Universitet og Syddansk Universitet arbejdet med udbredelsen i udviklingsalandene.

Det Obelske Familiefond har siden 2012 bevilget i alt 6,9 mio. kr. til Maternity Foundation. Heraf har en del af midlerne været øremærket til udvikling af Safe Delivery App'en.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.