Forskning

Nyt center forsker i arveligt sansetab

10/03-2017

Et nyetableret sansegenetisk forsknings- og videnscenter ved Aalborg Universitetshospital skal skabe viden om arvelig døvhed og øjensygdomme.

Én ud af hver 1.000 fødes døve, og da døvheden er medfødt, er den i sagens natur genetisk forårsaget. For 80 procent af de døvfødte kan man imidlertid ikke finde en genetisk forklaring, hvilket bremser mulighederne for behandling og forebyggelse.

2% af alle personer over 50 år rammes af nedbrydning af nethinden, også kaldet aldersbetinget makulær degeneration. Det er den hyppigste årsag til blindhed hos ældre og er i vidt omfang genetisk betinget.

Der mangler viden om sansegenetik, og ny forskning på området vil formentlig kunne hjælpe med bedre diagnosticering, forebyggelse og behandling både af arvelig døvhed og synsnedsættelse.

Aalborg Universiteshospital bliver fyrtårn for sansegenetik

Aalborg Universitetshospital har nu med støtte fra Det Obelske Familiefond oprettet et nyt sansegenetisk center, hvor man blandt andet skal forske i de to ovennævnte arveligt betingede sansesygdomme.

Målet med forskningen er dels at identificere sygdomsgener og øge viden om sygdomsmekanismer ved arveligt betinget sansetab og dels at udvikle metoder til henholdsvis diagnostik og behandling.

Derudover bliver det en vigtig opgave at skabe dokumentation for den kliniske effekt af de udviklede metoder, så de på længere sigt kan blive implementerede og føre til forebyggelse samt bedre livskvalitet for personer med arvelig døvhed eller øjensygdomme.

Etableringen af centret er et led i en strategi om at gøre sansegenetik til et af Aalborg Universitetshospitals højt specialicerede funktioner, og Det Obelske Familiefond har støttet centret med 4,4 mio kr. frem til 2019. 

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.