Sociale formål

Nyt krisecenter hjælper ofre for prostitutionsvold

20/10-2016

Nyetableret krisecenter tilbyder en vej ud af prostitutionsmiljøet for udenlandske kvinder, som er udsat for prostitutionsrelateret vold.

KFUKs Sociale Arbejde driver allerede flere steder til støtte for prostituerede. Mest kendt er nok værestedet Reden på Vesterbro, men KFUK driver også krisecentre for såvel danske som udenlandske kvinder udsat for prostitutionsrelateret vold.

I medierne er der mest fokus på de handlede kvinder, som er i Danmark imod deres vilje, og der findes allerede et krisecenter for den målgruppe. Men der mangler i dag en krisecenterindsats for udenlandske prostituerede, der ikke er ofre for menneskehandel, men som af egen drift er kommet hertil. Disse kvinder har helt andre behov og problematikker end de kvinder, som er ofre for trafficking.

Et stort antal udsatte kvindelige migranter kommer hvert år til Danmark i håb om et bedre arbejde. De fleste bliver sendt tilbage, men nogle har ret til og mulighed for at blive, og mange af disse ender ofte mere eller mindre frivilligt i prostitution, fordi de ikke har andre indtægtsmuligheder.

Beskyttelse fra vold og en vej ud

Denne gruppe kvinder er relativt stærkere i sammenligning med de handlede kvinder, og det nye krisecenter i regi af KFUKs sociale arbejde vil lægge vægt på at styrke kvinderne yderligere i deres mentale trivsel, så de bliver parat til at tage vare på deres eget og eventuelle børns liv i en tilværelse uden for prostitutionsmiljøet.

Når migrantkvinder kommer ind i prostitutionsmiljøet, opstår der hurtigt en afhængighedsrelation til en bagmand, som typisk er præget af vold og afpresning. Kvinderne er derudover jævnligt udsat for prostitutionsrelaterede skader som fysisk vold, seksuelle overgreb, voldtægt, chikane og stalking.

Kvinderne har typisk svært ved at forlade prostitutionsmiljøet og det voldelige forhold til deres bagmand. De har derfor brug for akut beskyttelse og hjælp, når de endelig er klar til at forlade miljøet eller flygte. På det nye krisecenter, som Det Obelske Familiefond har støttet med 1,3 mio. kr., vil kvinderne kunne få hjælp til at forlade prostitution og bryde med de voldelige relationer.

Foto: Natacha Boutkevitch

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.