Forskning

Olieforurenet vand bliver til drikkevand

25/08-2015

Et af de største og mest problematiske sideprodukter i forbindelse med den danske olie- og gasproduktion i Nordsøen er de store mængder af forurenet vand, som bliver produceret under udvindingsprocessen.

Det er fortsat en af olie- og gasindustriens største udfordringer at få renset det olieforurenede vand i så tilstrækkelig grad, at vandet kan ledes tilbage i naturen uden at sætte skadelige aftryk på miljøet.

Teknikken til rensning af det forurenede vand findes i princippet allerede, men processen er så dyr, at det - sammenholdt med de aktuelt meget lave oliepriser - ikke kan hænge økonomisk sammen for industrien at rense vandet.

Forsker: Ny teknologi haster

Et nyt forskningsprojekt ved Aalborg Universitet i Esbjerg har til formål med afsæt i de kendte metoder at udvikle en ny filtreringsteknik, som både effektivt og økonomisk rentabelt kan rense det forurenede vand så godt, at det efterfølgende uden risiko for plante- og dyreliv kan ledes ud i naturen og sågar bruges til drikkevand.

Således bliver olieproduktionen mere miljøvenlig samtidig med, at producenternes konkurrenceevne styrkes, og det kan ifølge sektionsleder ved Institut for Energiteknik ved AAU Esbjerg, Jens Bo Holm-Nielsen, kun gå for langsomt:

"På et år er prisen for en tønde olie faldet til mindre end det halve, og det øger naturligvis relevansen af at finde nye og mindre omkostningstunge løsninger til olieindustrien, så den kan bevare sin konkurrenceevne, og vi glæder os til at få laboratoriet installeret og komme i gang med arbejdet," siger han.

Det Obelske Familiefond har støttet forskningsprojektet med 3,5 millioner kroner, som skal gå til laboratoriefaciliteter med henblik på udvikling af et rensningssystem på laboratorieniveau, som forhåbentlig efterfølgende kan implementeres i olie- og gasindustrien.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.