Forskning

Projekt Uddannelsesløft skaber markant fremgang

24/08-2015

Projekt Uddannelsesløft er en femårig tværinstitutionel indsats som har til formål at højne uddannelsesniveauet for primært tosprogede unge i Aalborg. Med støtte fra Det Obelske Familiefond har projektet i løbet af et par år leveret markante resultater på en række uddannelsesinstitutioner, og midtvejsevalueringer viser et væsentligt løft i karaktergennemsnit. For de deltagende folkeskoler er karaktergennemsnittet for tosprogede elever således steget fra 4.6 i 2009 til 5.9 i 2012.

Grundtanken i Projekt Uddannelsesløft er, at man gennem et samarbejde mellem grundskoler, erhvervsskoler og gymnasieskoler i Aalborg udvikler nye kompetencer hos underviserne med tiltag inden for eksempelvis inkluderende pædagogik, positive forventninger til eleverne samt integration af sprog og fag. Projektet har desuden fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, hvor der er stor risiko for frafald.

Projekt Uddannelsesløft bygger på, at vi i fællesskab og på tværs af uddannelsesregi kan styrke indsatsen med inklusion af de tosprogede unge. Projektet tager udgangspunkt i tosprogede, men retter sig i høj grad mod alle elever - mange etnisk danske elever oplever nemlig de samme sproglige og inklusionsmæssige barrierer i undervisningen.  

Projektet går i 2014 ind i sit sidste år, og fra fondets side glæder vi os til at følge det til dørs og bidrage til, at nye pædagogiske redskaber kan hjælpe flere unge gennem uddannelse.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.