Sociale formål

Projekthus til hiv-smittede indviet i Zambia

20/11-2015

Nyt værested skal blandt andet huse børn, som har mistet deres forældre til aids, og tilbyde selvhjælpsgrupper for hiv-smittede.

AIDS-Fondet var med ved indvielsen, da et nyt hus for hiv-smittede og pårørende blev indviet i Itezhi-Tezhi distriktet i det centrale Zambia. Det er nemlig AIDS-Fondet, som med støtte fra Det Obelske Familiefond har ladet huset bygge som base for organisationen Itezhi-Tezhi Widows and Widowers Association (IWAWA).

Huset tilbyder et fordomsfrit miljø, hvor alle kan komme og blive testet og få rådgivning og vejledning om hiv og aids. Huset kommer også til at lægge lokaler til en række selvhjælpsgrupper for hiv-smittede og disses pårørende, ligesom huset kommer til at rumme en børnehave for efterladte børn af forældre, som er døde af aids.

Ved indvielsen deltog den Zambiske Minister for Landbrug og Fiskeri, som i sin tale kaldte projektet et eksempel til efterfølgelse rundt om i hele Zambia. Han lovede sin opbakning til IWAWAs arbejde, før han klippede snoren over og erklærede huset for åbnet.

At det netop var Ministeren for Landbrug og Fiskeri, som deltog, skyldes, at IWAWA ud over vejledning og støtte til de hiv-smittede også hjælper dem med viden og teknisk hjælp til fælles projekter som for eksempel at holde grise eller høns.

hiv-smittede udstødes

Tabuisering og stigmatisering i forbindelse med hiv og aids er et stort problem i de fleste afrikanske lande, deriblandt Zambia. Det skyldes blandt andet stor uvidenhed om sygdommen, som mange steder bliver opfattet som en straf fra forfædrene og altså den syges egen skyld.

Stimatiseringen kan medføre udstødelse af familien, fra arbejdspladsen og i sidste ende af hele lokalsamfundet med store økonomiske, sociale og psykologiske konsekvenser for den enkelte. IWAWA-huset er derfor et vigtigt ankerpunkt for et stort antal hiv-smittede, som nu får mulighed for at mødes med ligesindede i stedet for at hensynke i isolation, angst og depression.

Huset, som har været under opførelse siden april, blev indviet den 8. november. Nu forestår arbejdet med etableringen af selvhjælpsgrupper, opstart af børnehave og de mange andre aktiviteter, huset kommer til at tilbyde.

Det Obelske Familiefond har støttet såvel byggeri som den efterfølgende organisering med 1,9 mio. kr.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.