Sociale formål

Psykisk syge kommer tilbage i job

25/08-2015

Sherpa er en beskæftigelsesindsats, som igennem helhedsorienteret rådgivning hjælper psykisk syge med at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller at komme i uddannelse. Brugergruppen er mennesker med de såkaldt ”lettere” psykiske lidelser som angst og depression.

Rådgivningen bliver forestået dels af mentorer, som har indgående kendskab til at rådgive mennesker, der har fået en psykisk sygdom, og dels af karriererådgivere med mange års erfaring fra det private erhvervsliv.

Mennesker, som rammes af psykisk sygdom, ryger ofte ud af arbejdsmarkedet og har vanskeligt ved at komme tilbage på fode og få en normal tilværelse med en fungerende hverdag og et arbejdsliv igen. En OECD-rapport slog i 2013 fast, at det årligt koster 45 mia. kr. at have mennesker med psykisk sygdom stående uden for arbejdsmarkedet. Ud over det rent menneskelige aspekt er der altså også en stor økonomisk samfundsgevinst at hente ved at hjælpe flere psykisk syge tilbage i job.

Sherpas indsats er den første af sin art i verden og er udviklet som del af et større forskningsprojekt, som startede i 2011 og foreløbig løber frem til 2017.

Frem mod 2017 vil forskergruppen følge op på de foreløbige resultater og dels kortlægge, hvor mange der rent faktisk er vendt tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, og dels undersøge, hvor mange der fastholder tilknytningen til job eller uddannelse over tid.

Sherpa er et projekt, som flugter med Det Obelske Familiefonds strategi om en helhedsorienteret tilgang på det sociale område, og vi har derfor støttet Sherpa fra projektets start i 2011 og har på et bestyrelsesmøde i juni 2014 bevilget yderligere 3,6 mio. kr. til den opfølgende forskningsindsats.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.