Sociale formål

Pulje: 10 mio. til traumatiserede flygtninge

25/08-2015

Borgerkrigen i Syrien og uro i Irak, Eritrea, Afghanistan og en række andre lande har over de seneste år skabt den største flygtningestrøm i Europa siden 1939. Alene i Danmark har mere end 14.000 flygtninge søgt asyl i 2014 imod godt 7.000 året før. Det Obelske Familiefond ønsker at møde disse mennesker, som i desperation søger imod vore grænser, med omsorg og barmhjertighed.

Det ekstraordinært store antal flygtninge sætter danske myndigheder og NGO’er under hårdt pres i forhold til blot at tage imod, indkvartere og i det hele taget afvikle logistik. Det er derfor vanskeligt også at finde tid og ressourcer til at drage omsorg for flygtningenes mentale velfærd.

Erfaringen viser, at flygtninge har langt større disponering for psykisk sårbarhed end andre. De rammes ofte af PTSD (posttraumatisk stresssyndrom), depression, angst og sværere traumer som følge af krigens og flugtens rædsler. Mange har efterladt et eller flere børn, ægtefælle og øvrig familie og svæver i uvished om deres situation.

Uden en indsats for mental sundhed kommer disse flygtninge i risiko for svære permanente psykiske lidelser, selvbeskadigelse og selvmord. Ifølge tal fra Justitsministeriet forsøgte knap 2 % af beboerne på danske asylcentre i 2013 selvmord eller gik med selvmordstanker. Med det øgede pres på asylcentrene er der ingen grund til at tro, at det tal falder.

Sådan ansøger du

Med en ansøgningspulje på indtil 10 mio. kr. inviterer Det Obelske Familiefond relevante aktører til at indsende projektforslag, som kan forbedre den mentale sundhed blandt flygtninge i Danmark.

Fondet har i forbindelse med uddelinger på det sociale område et generelt strategisk fokus på frivillighed, hjælp til selvhjælp og helhedsorienteret behandling. Disse fokusområder vil også blive lagt til grund for vurderingen af ansøgninger til puljen.

Ansøgning indsendes elektronisk senest mandag den 27. april 2015 via: obel.com         

De indsendte ansøgninger vil blive vurderet i samarbejde med et eksternt ekspertpanel, og ansøgerne vil få besked umiddelbart efter fondets bestyrelsesmøde den 26. juni 2015.

Alle foreninger, organisationer og sammenslutninger med cvr-nummer kan ansøge.Foto: Victor

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.