Sociale formål

Rådgivnings-projekter får satspuljemidler

07/11-2016

De to Obel-støttede projekter, Headspace og RådgivningsDanmark, har fået luft under vingerne i form af 37,5 mio. kr. i satspuljemidler.

En af de fornemste opgaver for almennyttigge fonde er at være fødselshjælper for det nye, uprøvede og eksperimenterende, som kan have vanskeligt ved at finde fodfæste i offentlig økonomi, hvor man ikke kan tillade sig de samme risikovillige investeringer.

Og en af de største berettigelser for samme almennyttige fonde er, når disse spæde projekter vokser til og viser sig værdifulde og levedygtige og folder vingerne ud og flyver selv. Eller når de har vist deres værd i en grad, så de kan få offentlig støtte til at fortsætte deres virke.

Netop sådan er det gået for de to projekter, Headspace og RådgivningsDanmark, som efter ugers forhandlinger med folketingets partier fik tildelt i alt 37,5 mio. kr., da Social- og Indenrigsminister, Karen Ellemann, fredag den 4. november kunne præsentere satspuljefordelingen på socialområdet. Headspace har fået bevilget 7,5 mio. kr. om året i fire år, og RådgivningsDanmark har fået i alt 7,5 mio. kr. fordelt over de næste tre år.

Rådgivning der virker

For begge projekters vedkommende er der tale om vedholdende bestræbelser på at yde den bedst tænkelige rådgivning og støtte til mennesker, som af den ene eller den anden grund har ondt i tilværelsen.

Siden 2013 har Headspace som frivillig forening og med støtte fra Det Obelske Familiefond ydet rådgivning til psykisk sårbare unge mellem 12 og 25 år, og har i den periode været i kontakt med mere end 20.000 unge og holdt mere end 42.000 rådgivende samtaler. Headspace har nu 10 centre fordelt over hele landet.

RådgivningsDanmark beskæftiger sig med rådgivning på et mere organisatorisk niveau. Det første initiativ til etableringen blev taget i 2014 på foranledning af Det Obelske Familiefond, og siden er RådgivningsDanmark blevet stiftet som brancheorganisation for de mange forskellige sociale telefonrådgivningstilbud, der findes i Danmark.

Formålet er at sikre høj kvalitet i tilbuddene, så man kan være sikker på at være i trygge hænder, når man som sårbar borger ringer ind, uanset om det er til Livslinjen, Børns Vilkår, Misbrugsportalen eller en anden af de 29 rådgivningstilbud, der i dag er medlemmer af RådgivningsDanmark.

Det Obelske Familiefond ønsker både Headspace og RådgivningsDanmark tillykke med tildelingerne og den deraf følgende økonomiske sikkerhed, og vi glæder os til at følge arbejdet også i de kommende år.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.