Sociale formål

Senfølger af seksuelle overgreb skal forebygges

25/11-2016

Nyt tilbud om længerevarende psykologbehandling skal forebygge permanent traumatisering af ofre for seksuelle overgreb.

Mennesker, som har været udsat for seksuelle overgreb, er i langt større risiko end gennemsnitsbefolkningen for at udvikle alvorlige og varige psykiske sygdomme som eksempelvis posttraumatisk stress (PTSD), depression og angst.

Hvis overgrebet ikke bearbejdes, bliver risikoen markant højere, og jo længere der går, fra overgrebet har fundet sted, til det bliver behandlet, desto større er risikoen for alvorlige psykiske senfølger.

Center for Seksuelle Overgreb (CSO) ved Rigshospitalet i København har siden 2014 tilbudt kortere behandlingsforløb på op til fem samtaler til voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb efter det 18. år. Men erfaringen viser nu, at målgruppen har behov for længere behandlingsforløb, end der hidtil har været mulighed for i regi af CSO.

Målet er livskvalitet

Et nyt tilbud om længerevarende behandlingsforløb på op til 20 samtaler samt tilbud om støttende og rådgivende samtaler til pårørende har til formål at lindre symptomerne på traumatisering og give omgivelserne redskaber til at støtte helingsprocessen og dermed give øget livskvalitet.

Der eksisterer allerede en del tilbud og findes releativt megen forskning for så vidt angår seksuelle overgreb i barndommen, men senfølger efter seksuelle overgreb i voksenlivet er et område, hvor der ikke findes direkte længerevarende behandlingstilbud, og hvor der kun er forsket ganske lidt.

Et andet mål med projektet er derfor at indsamle viden om målgruppens behandlingsbehov og udarbejde en behandlingsmanual. Gruppen omkring initiativet forventer at kunne behandle omkring 180 patienter i den treårige periode, projektet i første omgang strækker sig over.

Det Obelske Familiefond har støttet projektet med 2,6 mio. kr.


Foto: Porsche Brosseau

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.