Sociale formål

Social Camp for bedre social forebyggelse

24/08-2015

Den 22. og 23. maj var Det Obelske Familiefond, i samarbejde med Mandag Morgen, vært for en Social Camp på The Mayfair Hotel i Malmø. 35 centrale aktører fra den danske sociale sektor var samlet for at diskutere den sociale forebyggelsesindsats, netværke og dele erfaringer.

Blandt deltagerne var social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) samt repræsentanter fra både den offentlige, private og frivillige sektor.

Vi skal være bedre til social forebyggelse

Vi har brug for nye bud på, hvordan færre mennesker bliver ekskluderet af samfundet, med alt hvad det medfører af menneskelige og økonomiske omkostninger. Social eksklusion kan have mange årsager. Men vi ved, at forebyggelse på det sociale område er mest effektiv, når den er koordineret og helhedsorienteret. Og der er noget at hente i samarbejde på tværs af offentlige, private og frivillige organisationer.

Ud af de ca. 63.000 børn, der fødes hvert år i Danmark, risikerer mere end hver tiende at ende på kanten af samfundet. Det har stort set ikke ændret sig de sidste 20 år, viser opgørelser fra blandt andre professor og tidligere formand for Børnerådet Per Schultz Jørgensen og SFI.

Vores store velfærdsstat og mange gode viljer til trods er der stadig meget at komme efter, når det handler om at undgå, at børn og unge kommer ud på et sidespor.

Derfor inviterede Det Obelske Familiefond og Mandag Morgen en række udvalgte aktører - brobyggere fra offentlige, private og frivillige organisationer til den sociale camp. Her blev diskuteret muligheder, udfordringer, nye løsninger og samarbejder for bedre social forebyggelse.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.