Kunst

Søren Bojer formand for ny tænketank

02/03-2016

Kulturministerens nyoprettede tænketank for musikskoler skal nytænke musikundervisningen og sikre udbredelsen.

Skal piger altid spille tværfløjte, imens drengene sidder og tæver i et trommesæt? Er arbejde med talentudvikling og talentpleje en hindring for, at man også kan nå ud i bredden? Og hvordan fastholder og tiltrækker man endnu flere børn og unge til landets 98 musikskoler?

Det er nogle af de spørgsmål, som en ny tænketank for musikskoler, nedsat af kulturminister Bertel Haarder, skal se på i det kommende års tid frem til juni 2017, hvor resultatet af arbejdet forventes at foreligge.

Ifølge Kulturministeriets egen pressemeddelelse bliver Musikskoletænketankens opgave at "danne et overblik over musikskoleområdet og udpege de væsentligste udfordringer, som musikskolerne i Danmark står overfor i de kommende år."

Talentarbejde og kønsbalance

Musikskolerne har godt fat i danske børn og unge, men der er ifølge ministeren behov for at tiltrække endnu flere og for en strategi for, hvordan man fastholder eleverne. Derudover skal der blandt andet sættes større fokus på talentudvikling og på udjævning af kønsstereotyper.

"Tiden er kommet til at tænke nyt om, hvordan musikskolerne kan komme ud til flere børn og sikre bredden, bl.a. ved at udnytte de muligheder, der ligger i samarbejde med folkeskolen. Også når det gælder musikskolernes vigtige talentarbejde, herunder arbejdet med kønsbalance i rekrutteringen af talenter, er der brug for handling," siger kulturministeren.

Et af de væsentlige områder, tænketanken skal undersøge, er, hvordan det allerede eksisterende samarbejde med folkeskolerne kan udbygges og udvikles til gavn for arbejdet med såvel bredde som talent.

Bred forankring

For at sikre ejerskab og forankring er tænketanken bredt sammensat af repræsentanter fra alle lag af miljøet omkring musikskolerne: Syv som repræsenterer kompetencer og viden inden for musikundervisning af børn og unge, musikskoleledelse og musikfaglig viden samt to repræsentanter for musikskolernes brugere og kommunerne.

Endelig har kulturministeren som formand udpeget direktør for Det Obelske Familiefond, Søren Bojer Nielsen, som i mange år har beskæftiget sig med musik bl.a som musikchef for Sjællands Symfoniorkester og bestyrelsesformand for LMS – Levende Musik i Skolen. Søren Bojer var 2003 til 2007 medlem af Statens Kunstråd og formand for Kunstrådets Musikudvalg.

Tænketankens forslag skal holdes inden for den nuværende økonomiske ramme for musikskolerne - og altså være udgiftsneutrale. Der er afsat 0,5 mio. kr. til tænketankens arbejde.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.