Forskning

Sommeruddelinger for 28,5 millioner

04/07-2016

På årets andet bestyrelsesmøde den 21. juni 2016 har Det Obelske Familiefond uddelt 28,5 mio. kr. til 18 projekter inden for fondets strategiske fokusområder.

En samlet oversigt over de støttede formål følger her:

Forskning og uddannelse

Aalborg Universitet
5.740.000 kr. til kortlægning af videnspredning og samfundsmæssig effekt af humanistisk forskning

Aalborg Universitet
2.496.482 kr. til forsøgsanlæg til bæredygtig udnyttelse af kulstofressourcen i CO2 til gasformige og flydende brændstoffer

Aalborg Universitetshospital
2.800.000 kr. til belysning af behandlingskvaliteten for depressive og skizofrene vha patienternes egen rapportering

Bodil Steen Rasmussen
5.600.000 kr. til forskningscenter for tidlig opsporing af akut og kronisk livstruende lungesygdom


Sociale formål og sundhed

Socialt Udviklingscenter SUS
1.794.250 kr. til projekt ’Til gavn for barnet’, som skal inddrage faderen tidligere i barnet liv i udsatte familier

Justitia
3.000.000 kr. til projekt for styrkelse af socialt udsattes retssikkerhed 

Gadeterapeuterne
118.000 kr. til dokumentation af gadeterapeuternes arbejde

Aarhus Universitet
690.000 kr. til undersøgelse af effekten af sundhedsplejerskens tidlige indsats i sårbare familier

LGBT Danmark
2.000.000 kr. til reduktion af social udsathed og diskriminering af LGBT-personer på arbejdsmarkedet

Non-Violence Project Denmark
500.000 kr. til ’Schools for Peace Projekt’ til fremme af sårbare børn og unges livsduelighed

KFUKs sociale arbejde/Reden
1.334.700 kr. til krisecenter for udenlandske kvinder i prostitution samt ofre for prostitutionsrelateret vold

Servicehundeforeningen
100.000 kr. til servicehunde til psykisk sårbare/syge


Kunst og kultur

Athelas Sinfonietta
100.000 kr. i støtte til afholdelse af koncertsæson 2016/17

Aalborg Symfoniorkester
500.000 kr. til afholdelse af The Lauritz Melchior International Singing Competition 2017

European Film College
167.960 kr. til legater til elever på den Europæiske Filmhøjskole

Morsø Kommune
250.000 kr. til afholdelse af Kulturmødet på Mors

Chart Art Fair
400.000 kr. til treårig støtte af en ny platform for ung, nordisk kunst


Nordjylland

Trekanten – bibliotek & kulturhus
1.000.000 kr. til etablering af ’FabLab 9220’ som en kreativt værksted i kulturhuset for børn og voksne

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.