Sociale formål

Stigende behov for hjælp til enlige og unge mødre

24/08-2015

Stigning på 17 procent i forhold til året før

De 8.000 henvendelser sidste år svarer til en stigning på ikke færre end 17 procent i forhold til året før, og det er primært de unge mødre og de voldsramte kvinder, der fylder i statistikken:

Antallet af henvendelser til Mødrehjælpen er stigende. Det er der flere årsager til, og finanskrisen og den generelle afmatning i samfundet er én af dem. Tusindvis af ufaglærte jobs forsvinder i disse år, og det rammer hårdt i vores målgruppe, fordi socialt sårbare forældre ofte ikke har en uddannelse og ofte besætter ufaglærte jobs, forklarer direktør i Mødrehjælpen Mads Roke Clausen.

Han fremhæver desuden, at der generelt er flere, der henvender sig på grund af dårlig økonomi:

- For en enlig mor, der i forvejen kæmper for at få hverdagen og økonomien til at hænge sammen, er det alvorligt at miste sit arbejde. Udover de umiddelbare økonomiske udfordringer betyder det også en yderligere social deroute, og en enlig mor i den situation har brug for hurtig hjælp til at finde ud af, hvad hun har ret til og få et overblik over sin situation, fortsætter han.

De fleste får hjælp via henvendelse til Mødrehjælpens professionelle rådgivere, men også Mødrehjælpens lokalforeninger, hvor en lang række frivillige yder en stor indsats, hjælper mange. 1.600 forældre og børn fik i 2010 hjælp via lokalforeningerne, og 2.245 fik en skattefri julecheck eller naturalier.

De unge mødre er en anden stor målgruppe for Mødrehjælpens arbejde. En ny undersøgelse fra CEBR på Copenhagen Business School, som er udarbejdet i samarbejde med Mødrehjælpen, viser blandt andet, at unge mødres beskæftigelsesfrekvens ligger godt 20 procent under andre mødre. Det er et efterslæb, der ikke indhentes senere i livet. Undersøgelsen viser også, at 30 procent færre tager en uddannelse, og at andelen af børn, som anbringes uden for hjemmet er fem gange højere:

- Når de unge gravide kommer ind i Mødrehjælpen, er de utroligt motiverede for at give deres barn en bedre opvækst og nogle bedre muligheder, end de selv fik. Motivationen er afgørende, men for at det skal lykkes, er der brug for målrettet hjælp og støtte – både med rollen som forælder og med uddannelse og beskæftigelse. Og det er en meget god investering – et forløb i Mødrehjælpens projekt I Gang giver pengene fem gange igen til samfundet på bare få år, pointerer Mads Roke Clausen.

Fonde og private tager socialt ansvar

At arbejdet netop gør en stor forskel og er forebyggende er en af årsagerne til, at Det Obelske Familiefond nu støtter Mødrehjælpen med seks millioner kroner over de næste tre år. Fondet har ikke tidligere støttet sociale projekter, men der er en klar tendens til, at fonde, virksomheder og private i stigende grad tager ansvar for opgaver, der traditionelt har været offentlige:

- Vi vil gerne bidrage til at forebyggende socialt arbejde kommer i fokus. Det skal opprioriteres både på grund af de store menneskelige gevinster der er ved at blive grebet og styrket i tide og på grund af de samfundsmæssige gevinster det giver, siger direktør i Det Obelske Familiefond Søren Bojer Nielsen og fortsætter:

- Konkret har vi nu valgt at støtte Mødrehjælpen, hvis arbejde og gavnlige virkning nøje bliver dokumenteret og ligger tilgængeligt for alle. Mødrehjælpen opfylder til fulde vores krav til et socialt projekt – nemlig at det skal gøre en forskel, være et professionelt initiativ og være hjælp til selvhjælp. Mødrehjælpens resultater taler jo sit tydelige sprog. Eksempelvis er unge mødre, som får hjælp til uddannelse og beskæftigelse i Mødrehjælpen, 27 procent mere i uddannelse og job end andre unge mødre, slutter han. 

Kilde: https://www.moedrehjaelpen.dk/default.aspx?func=article.view&id=15636

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.