Sociale formål

Støtte til Foreningen Orchid Project Danmark

24/08-2015

Organisationen Orchid Project arbejder for en verden fri for omskæring af piger. Foreningen Orchid Project Danmark blev registreret i juni 2011. Foreningen støtter det arbejde, som stifteren Julia Lalla-Maharajh startede i London i 2010.

Hvad er omskæring af piger?

Omskæring af piger er et skadeligt indgreb, hvor en piges udvendige kønsorganer med tvang fjernes helt eller delvist. Pigerne er som regel mellem 5 og 8 år, når omskæringen foretages.

Omskæring af piger foretages uden bedøvelse med en rusten kniv, et barberblad eller lignende af en person uden lægelig uddannelse. Almindeligvis fjernes dele af pigens skamlæber samt klitoris. I sin mest ekstreme form sys såret sammen med torne eller snor og kun et lille hul til menstruationsblod og urin holdes åbent. Ved samleje og fødsel skæres pigen op igen, og sys atter sammen efter hver fødsel.

Der er absolut ingen sundhedsmæssige fordele ved omskæring. Såret kan forårsage kraftig blødning og i værste tilfælde medføre døden. Der vil være vedvarende problemer i forbindelse med vandladning, komplicerede menstruationer, smertefulde samlejer, fødselskomplikationer og spædbørnsdødelighed. De psykologiske og sociale konsekvenser er vidtrækkende.

Hvert år omskæres 3 millioner piger – alene i Afrika

Det er en social konvention, der ligger til grund for omskæring af piger. Det anses som en nødvendig del af en piges opdragelse, en måde at forberede hende til voksenlivet og sikre hende et godt ægteskab. En omskåret pige vil blive gift, en ikke-omskåret pige vil ikke.

På grund af sociale normer presses forældre til at udsætte deres døtre for denne farlige og unødvendige praksis. Omskæring af piger har fundet sted i over 2.000 år – fra før der fandtes nogen organiseret religion.

Alene i Afrika omskæres hvert år 3 millioner piger

Op mod 140 millioner af verdens kvinder må leve med konsekvenserne af omskæring

Omskæring af piger praktiseres i 28 afrikanske lande, nogle mellemøstlige og asiatiske lande og hos eksilbefolkninger rundt om i verden.

Der er håb

En verden uden omskæring af piger er mulig, og hvis Orchid Project kan synliggøre, at det er det, der målrettet arbejdes for, vil man kunne opnå en væsentlig reduktion frem til år 2025.

Erfaringer har vist, hvordan forandring sker på græsrodsniveau: Når et helt samfund først kender deres grundlæggende menneskerettigheder og gennem undervisning forstår, hvilken skade omskæringen af deres piger forvolder, vil mange selv vælge at afskaffe denne praksis.

Denne sociale forandringsproces breder sig nu i Vestafrika og har indtil videre ført til, at mere end 5.300 samfund i løbet af de seneste fem år har valgt at stoppe omskæring af deres piger. En omkostningslav men virkningsfuld måde at afskaffe omskæring af piger på.

Ikke desto mindre er omskæring af piger stadig et af de mest tabubelagte, fortiede, underprioriterede og underrepræsenterede emner. Foreningen understreger, at man derfor må og skal:

øge opmærksomheden på dette presserende menneskerettighedsanliggende

kommunikere at det er muligt at afskaffe omskæring af piger og sprede budskabet nu

sikre at regeringer, internationale organisationer, individer og andre agenter afsætter ressourcer til at afskaffe omskæring af piger

”Det er med relativt få penge muligt at gøre en massiv indsats for at reducere omskæring af piger rundt om i verden. Vi ved, hvordan vi skal gøre det, men vi har brug for hjælp til at få forandringerne til at ske.” – Nafy Diop, United Nations Population Fund.

Hvad vil Foreningen Orchid Project gøre?

Ochid Project fokuserer udelukkende på at afskaffe omskæring af piger. Orchid Project er en engelskbaseret, velgørende organisation med international rækkevidde, hvis mål er at opnå en væsentlig reduktion i antallet af omskæringer af piger frem til år 2025 – et mål, foreningen på alle måder mener, er muligt.

For at opnå dette vil Orchid Project:

indgå partnerskaber med lokale organisationer og projekter rundt om i verden for at accelerere og fastholde afskaffelsen af omskæring af piger

udveksle ’best practice’ og succesrige erfaringer mellem de organisationer, der arbejder for at afskaffe omskæring af piger

gøre sig til talsmænd på et højt niveau for at sikre, at omskæring af piger fastholdes på den globale agenda med øgede ressourcer og handling

Det Obelske Familiefond valgte på mødet i december 2011 at støtte Foreningen Orchid Project Danmarks eksisterende projekter i Senegal og Gambia samt videreudvikling af deres aktiviteter – blandt andet til etablering af partnerskaber i Kenya.

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.