Nordjylland

Støtte til sårbare unge i uddannelse

24/08-2015

Studiementor til sårbare unge

Ny mentor på SIND Daghøjskole skal støtte unge under uddannelse. Ordningen supplerer den eksisterende SPS-støtte.

Det Obelske Familiefond har doneret knap 500.000 kroner til ansættelse af en studiementor på SIND Daghøjskole i Aalborg – i en periode på tre år.

Mentoren skal støtte unge med psykiske og sociale vanskeligheder i et kompetencegivende uddannelsesforløb. Og behovet for støtte er stort.

Den ny mentor på SIND Daghøjskole blev ansat pr. 1. januar 2012, og på det tidspunkt var der allerede 7-8 elever, som ventede på ordningen. Indtil videre har mentoren 8 elever. Antallet kommer senere op på 15, og det er der, det skal ligge. Det bliver hovedsagelig kursister fra SIND Daghøjskole, men der vil også være plads til elever fra andre uddannelsesinstitutioner.

Hjælp til at fastholde uddannelse

Når kursisterne på SIND Daghøjskole slutter på skolen, begynder mange af dem på et uddannelsesforløb. Men daghøjskolen oplever, at adskillige af de unge dropper ud af uddannelsen, fordi det er for svært at gennemføre den. De vender så ofte tilbage til daghøjskolen.

"Det er sjældent faglige kompetencer, der er problemet for de unge", siger Knud Birk Pedersen, forstander for Sind Skolerne i Aalborg. "De kan ikke klare de psykosociale problemer. De unge lider for eksempel af social fobi og angst. De føler, at alle kigger på dem. Nogle af eleverne er jeg-svage. De har en stor viden, men ingen ved det, for de siger det ikke til nogen. Der er også mange med ADHD og nogle med tunge diagnoser som skizofreni og borderline. Det kan være svært for dem at følge undervisningen".

Mentoren skal blandt andet hjælpe eleverne med at håndtere personlige kriser, at bevare en struktur på studieaktiviteterne og fritiden, fastholde de relationer, de allerede har skabt, samt at opbygge et nyt bæredygtigt netværk. På den måde har de større chance for at holde fast i den uddannelse, de har valgt og ønsker at gennemføre.

Ideen med en mentor til sårbare unge i uddannelse er ikke ny. Man kan også få hjælp via SPS –  specialpædagogisk støtte.

Støttemuligheder gennem SPS

Siden 2001 har unge under uddannelse med fysiske handicaps eller psykiske lidelser kunnet søge SPS til videregående uddannelser gennem den daværende SU-styrelsen. Støtten søges i dag gennem Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. SPS skal sikre, at den gruppe unge kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Ligeledes har elever på ungdomsuddannelser mulighed for at modtage SPS. Støtten søges af den SPS-ansvarlige på uddannelsesstedet. Når man søger om støtte til en elev med psykiske vanskeligheder eller en udviklingsforstyrrelse (for eksempel angst, depression, ADHD eller Aspergers), skal der vedlægges lægelig dokumentation for elevens funktionsnedsættelse. Samtidig skal uddannelsesstedet lave en indstilling, der beskriver hvilke vanskeligheder eleven har i forhold til at gennemføre studiet.

Den SPS-ansvarlige kan ansøge om, at eleven får timer til en faglig støttelærer eller en støtteperson.

En faglig støttelærer er en underviser på uddannelsesstedet, for eksempel gymnasiet og HF eller universitetet, der udelukkede yder faglig støtte til eleven, mens en støtteperson typisk er en jævnaldrende medstuderende.

Støttepersonen hjælper den psykisk sårbare elev med f.eks. at planlægge og strukturere sit hjemmearbejde, til at deltage i undervisningen samt i forbindelse med eksamen – så eleven kan få en almindelig studiemæssig hverdag.

Forankring i tryghed

De eksisterende hjælpe- og støttemuligheder er ikke altid tilstrækkelige for en psykisk sårbar elev, oplever man på SIND. Dermed kan mentorordningen på SIND Daghøjskole fungere som et vigtigt supplement til SPS-støtten.

"Vores mentor kan være akut til stede", påpeger Knud Birk Pedersen. "På en uddannelsesinstitution kan man skrive sig på hos en vejleder, der f.eks. er der hver torsdag mellem 9 og 11. På daghøjskolen kan man hyppigere få fat i mentoren. Hun har en fast relation til skolen og en tættere kontakt til eleverne. Så der er mere tid til den enkelte".

Meningen er, at de unge skal beholde mentoren under hele uddannelsesforløbet.

"Det vigtigste er, at de unge har et sted, hvor de føler sig trygge. Der skal være en faglighed, og så skal eleverne ud i en uddannelse, uden at de mister trygheden. Det er ligesom i et familiemønster, hvor man sender børnene ud, men hvor de altid kan komme tilbage til mor og far. Vi prøver at skabe forankring i noget trygt".

Efter den tre-årige periode ønsker SIND Daghøjskole, at mentorordningen skal fortsætte.

"Jeg håber, at vi så har bevist, at det nytter. Derfor evaluerer vi også ordningen løbende", siger Knud Birk Pedersen, der på sigt ønsker at integrere mentorordningen – for eksempel ved at skabe et helhedsorienteret tilbud til de unge, hvor man blandt andet slår skolens kommende klub (et socialt mødested for skolens kursister og andre, der har svært ved at begå sig socialt andre steder) sammen med den nye mentorstøtte.

Tekst: Lisbeth Rindholt

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.