Forskning

Telemedicin udbredes til hele landet

27/05-2016

Nordjysk projekt med telemedicin til KOL-patienter er så stor en succes, at det nu udrulles i alle landets fem regioner.

Patienter med KOL i Region Nordjylland har siden 2012 fået tilbud om at deltage i det telemedicinske program, TeleCare Nord. Telemedicin er digitalt understøttede sundhedsydelser til kroniske patienter over afstand, som betyder, at patienten med sundhedsfaglig støtte via for eksempel mail, video, billede, lyd eller forskellige måleenheder kan sidde derhjemme og monitorere og behandle sig selv.

Telemedicinsk behandling sparer patienten for hyppige ture til læge eller sygehus for at komme til kontrol, og metoden udjævner kvalitetsforskellene i behandlingen for patienter, der bor i randområderne og storbyerne, fordi den digitale support er den samme i Harboøre som i København. Metoden inddrager også patienten meget mere i behandlingsforløbet, og den øgede egenkontrol med sygdommen giver større tryghed og livskvalitet.

Udover de åbenlyse fordele for patienterne er telemedicin også en samfundsøkonomisk gevinst i en tid med en voksende ældrebefolkning og deraf følgende flere kroniske patienter med for eksempel KOL, diabetes og hjerteflimmer.

Nordjysk succes udbredes

TeleCare Nord har vist sig at være en stor succes. 900 KOL-patienter i Region Nordjylland er aktuelt i telemedicinsk behandling, og evalueringen af de tre år, projektet har kørt, viser både stor tilfredshed hos patienterne og en samfundsøkonomisk gevinst.

Seks ud af ti patienter oplever øget kontrol med sygdommen, syv ud af ti oplever øget tryghed og mestring af egen sygdom, og ni ud af ti oplever det som nemt eller meget nemt at bruge telemedicin. På økonomisiden vurderer TeleCare Nord, at der i gennemsnit kan spares 7.000 kr. om året pr. patient på grund af færre indlæggelser.

Med afsæt i de gode nordjyske resultater er Regeringen, KL og Regionerne ved økonomiaftalerne for 2016 blevet enige om, at telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL-patienter skal udbredes i alle fem regioner. Metoden skal senest være udbredt til hele landet i 2019.

I Region Nordjylland fortsætter den telemedicinske behandling også for patienter med hjerteflimmer, men denne behandling bliver ikke udrullet i de øvrige regioner i første omgang.

Det Obelske Familiefond har støttet TeleCare Nord med 11,5 mio. kr.


Foto: Foto AV Aalborg Universitetshospital

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.