Sociale formål

Uganda: hjemløse psykisk syge genforenes med familien

25/08-2015

Psykisk sygdom er forbundet med overtro og uvidenhed i mange afrikanske samfund. Det er blandt andet en udbredt opfattelse, at psykisk sygdom er en straf fra forfædrene for ikke at gøre dem ære og derfor enten slet ikke kan behandles eller kun kan behandles af en medicinmand.

Det betyder, at mange psykisk syge i blandt andet Uganda ikke modtager medicinsk behandling. Konsekvensen er i mange tilfælde, at sygdommen kommer så voldsomt til udtryk - for eksempel i form af psykose - at den syge enten selv forlader sin familie, eller at familien er nødt til at sende den syge bort.

Familien er stammen i den ugandiske samfundsstruktur, og det er derfor forbundet med store sociale konsekvenser at være uden familienetværk, ikke mindst når det drejer sig om mennesker, som derudover er stigmatiseret af psykisk sygdom. Mange af de psykisk syge, som ikke længere er i kontakt med deres familier, ender derfor som hjemløse i hovedstaden Kampalas gader.

Familien er værn imod tilbagefald

Et nyt projekt, som er sat i søen af Landsforeningen SINDs internationale afdeling SIND Mental Health, skal række ud til de psykisk syge, som lever på gaden. Formålet er i første omgang at hjælpe den enkelte med overhovedet at få adgang til psykiatrisk behandling som en forudsætning for i dialog med den enkelte at kunne forbedre den sociale situation for at forebygge tilbagefald.

Overordnet set er det bedste værn imod tilbagefald en kombination af stabil psykiatrisk behandling og en tilbagevenden til familienetværket, og det er derfor det overordnede mål. I SIND Mental Health er man dog udmærket klar over, at det ikke for alle er den bedste - eller overhovedet en mulig - løsning at vende tilbage til familien, og i de tilfælde er formålet at skabe de bedst mulige livsvilkår for den enkelte.

Projektet er et samarbejde mellem SIND og den lokale søsterorganisation Mental Health Uganda (MHU) og starter den 1. april 2015. Projektet løber frem til 2018, og målet er at komme i kontakt med 450 hjemløse pr. år.

Positivt samarbejde med kommune og hospitaler

Der er ansat tre lokale sundhedspersoner til dels at lave opsøgende gadearbejde og dels til at lobbye for en højere prioritering af psykisk sårbarhed i det politiske system og i sundhedsvæsnet i Kampala. Der er allerede etableret en samarbejdsaftale mellem MHU og to hospitaler i Kampala om behandling af de patienter, der opnås kontakt med.

På længere sigt er det håbet, at projektet kan overdrages til bystyret i Kampala, som MHU allerede har en positiv dialog med.

Det Obelske Familiefond har støttet projektet med 641.000 kr.

Foto: SIND

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.