Nordjylland

Zoo i Aalborg bygger nyt rovdyranlæg

24/08-2015

Med donationer på i alt 18 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond, Villum Fonden og Augustinus Fonden  – suppleret med bidrag på 2 mio. kr. fra Aalborg Kommune og bidrag fra Aalborg Zoos sponsorklub på 2 mio. kr. – er pengene på plads, og Aalborg Zoo kan gå i gang med sit næste store byggeprojekt.

- Vi har længe gerne villet erstatte vores efterhånden utidssvarende rovdyranlæg med et ganske anderledes anlæg, der vil være banebrydende både med hensyn til dyrevelfærd og aktivering, publikumsoplevelser og design. Med 100% finansiering på plads kan vi nu gå i gang med at skabe, hvad jeg uden tøven vil betegne som det mest moderne og såvel biologisk som arkitektonisk spændende rovdyranlæg i Danmark, siger zoos bestyrelsesformand Arne B. Schade.

Det nye anlæg kommer til at bestå af to meget store afdelinger, en til tigre og en til løver. Begge dyrearter får en enorm forøgelse af deres nuværende areal, idet tigrene får dobbelt så megen plads som nu, mens løverne får et endnu større areal at boltre sig på. Samtidig udvides publikumsdelen indendørs til det tredobbelte.

- Vi kommer med det nye anlæg til at bryde markant med den traditionelle firkantede stil, for anlæggets ydre profil får et væld af forskudte hegn, indkig, rundinger og skæve vinkler. De ydre hegn bliver en blanding af høje stammer i pudset robinia, stålhegn, kunstige klipper og indkig i glas – og i fremtiden vil publikum kunne opleve dyrene i tre dimensioner: under jorden, på jorden og højt oppe over anlægget. Man vil kunne gå ad snoede junglestier rundt om anlægget, gennem en underjordisk tunnel ned i øjenhøjde med tigrene og bevæge sig op i trækronerne, hvor gangbroer fører til tårne placeret inde i dyrenes anlæg, fortæller zoolog Per Christiansen.

 Tigrenes anlæg bliver beplantet med større træer og underskov, der simulerer de skovområder, hvor man normalt finder dyrene, men der bliver også større åbne arealer langs søer og vandløb. Løvernes del af anlægget bliver mere åbent med lavere planter og enkelte større træer, så det minder om de åbne områder, som løverne naturligt færdes i.

- Det nye anlæg forbedrer vores muligheder som forsknings- og undervisningsinstitution, hvilket er et meget væsentligt element i zoos arbejde. Desuden vil vi få mulighed for at indgå i særdeles vigtige og spændende avlssamarbejder med løver og tigre. Det hænger sammen med, at vi vil skifte de velkendte afrikanske løver ud med stærkt udryddelsestruede asiatiske løver, mens de ligeledes velkendte sibirske tigre udskiftes med sumatratigre, der også er akut truede i naturen. Vi vil på den måde kunne bruge vores nye tigre og løver til egentlig naturbevarelse og genoprettelse af truede naturlige bestande, siger Per Christiansen.


Zoos direktør Henrik Johansen forventer en besøgsfremgang på små 10 % de første to til fire år, hvilket svarer til 35-40.000 ekstra gæster årligt:

- Ud fra vores erfaringer vurderer vi, at omkring hver femte af disse gæster vil komme fra steder uden for Nordjylland, hvilket vil have en positiv indvirkning ikke alene på zoos økonomi, men også i væsentlig grad på de almene turistindtægter i området.

Det indledende arbejde med det nye rovdyranlæg er allerede sat i gang og umiddelbart efter højsæsonens afslutning begynder det egentlige byggeri. Efter planen vil dyr og mennesker kunne tage anlægget i brug i forbindelse med påskedagene 2012.

Sumatratigeren (Panthera tigris sumatrae) lever i naturen kun på den indonesiske ø Sumatra. Der anslås at være 4-500 dyr tilbage og de er akut udryddelsestruede. Internationalt forsøger man at etablere genetisk sunde ynglebestande i fangenskab, og her vil Aalborg Zoo med det nye rovdyranlæg kunne være med i dette vigtige arbejde.

Indisk løve (Panthera leo persica) lever kun frit i naturreservatet Gir Forest i det nordvestlige Indien. Der anslås at være 350 af de akut truede dyr tilbage. Den indiske regering arbejder på at etablere andre skovområder med løver, men det kræver, at der kan hentes dyr fra genetiske linjer i fangenskab. Også her vil Aalborg Zoo efter åbningen af det nye rovdyranlæg kunne spille en vigtig rolle i avlssamarbejdet.

Kilde: http://www.aalborgzoo.dk/nyhedsarkiv/aalborg-zoo-bygger-nyt-rovdyranlaeg...

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.