33 mio. kr. til 5 Obel-professorater på Aalborg Universitet

Det Obelske Familiefond og Aalborg Universitet er gået sammen om en fælles million satsning på 5 særlige forskningsområder.

Det Obelske Familiefond yder 33 mio. kr. til 5 'Obel-professorer', der skal rekrutteres blandt forskere i verdensklasse.

Med i alt 66 mio. kr. skal fem forskningsmiljøer styrkes ved rekruttering på verdensplan blandt førende forskere inden for fem særlige forskningsområder:

  •  Sundhedsvidenskab
  •  Effektelektronik
  •  Industriel dynamik
  •  Art and Technology
  •  Musikvidenskab

Baggrunden for valget af Sundhedsvidenskab, Effektelektronik samt Industriel Dynamik er, at de er udpeget som strategiske satsnings-områder for AAU, hvorfor der skal ske en særlig satsning på disse forskergrupper, som allerede har vist, at de er i verdensklasse.  

Baggrunden for valget af Art and Technology og Musikvidenskab er, at de er fagområder, der er i tråd med AAU's strategi om at yde en aktiv indsats for at fremme samarbejdet med det omgivende samfund. AAU arbejder på at samle de kunstneriske og kreative uddannelser, fx Musik, Art and Technology, Humanistisk Informatik samt Arkitektur & Design og Medialogi på en campus i tilknytning til Utzon Center, Nordkraft og Musikkens Hus.

Vis skrevet dato: 
nej