Nyt koncertorgel til Musikkens Hus

Et orgel til den nye koncertsal i Musikkens Hus i Aalborg er under bygning. Orglet bliver et af de største pibeorgler i Danmark – og skal være med til at udvikle koncertlivet i Nordjylland.
2. marts 2012

I 2010 besluttede Det Obelske Familiefond at donere et koncertorgel til Musikkens Hus i Aalborg. Orglet er p.t. ved at blive bygget, og det forventes at stå færdigt til indvielse i efteråret 2013.

Orglet til Musikkens Hus bliver med 72 stemmer et af Danmarks største pibeorgler. Inden det omfattende arbejde gik i gang, nedsatte man en ekspertgruppe, der skulle formulere kravene til orglet og efterfølgende vælge orgelbygger. Valget faldt på det gamle danske orgelbyggerfirma Marcussen & Søn, som bl.a. har bygget orglerne i Konservatoriets Koncertsal i København og i Odense Koncerthus.

Udvidet musikrepertoire

Et orgel i den nye koncertsal i Musikkens Hus vil fuldende salen både musikalsk og arkitektonisk – og er samtidig en væsentlig faktor i udviklingen af koncertlivet i Nordjylland.

Koncertsalsorglet i Musikkens Hus giver mulighed for en markant udvidelse af Symfoniorkestrets repertoire. Desuden vil man med koncertsalsorglet kunne opføre et meget omfattende repertoire af musik skrevet til bl.a. de britiske og amerikanske koncertsalsorgler. Musik som sjældent opføres på disse breddegrader, da den ikke egner sig til kirkerummet. Det drejer sig bl.a. om koncerter for orgel og orkester, hvor orglet har en prominent plads i partituret.

Da Musikkens Hus også skal rumme den nordjyske afdeling af Det Jyske Musikkonservatorium, vil koncertsalsorglet ligeledes være en gevinst for konservatoriets organistuddannelse – og gøre det mere attraktivt at søge organistuddannelsen i det nordjyske.

Skal supplere og spille op til orkestret

Det ny koncertsalsorgel skal således både bruges til koncert og som undervisningsinstrument for elever ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg.

Orglets disposition har fokus på det symfoniske klangbillede. Og udgangspunktet for klangfundamentet i orglet er en grundtonerig klang. Samtidig rummer det nye koncertsalsorgel en stor variation af registre, der gør det muligt at udføre størstedelen af orgelrepertoiret.

Læs mere om orglet: http://www.musikkenshus.dk/musikkenshus/Koncertorglet/Pages/default.aspx

Vis skrevet dato: 
ja