Indvielse af Terapihaven Nacadia

Danmarks første forskningsbaserede terapihave, Terapihaven Nacadia, blev indviet den 10. november i Hørsholm nord for København.

Terapihaven Nacadia bliver et fuldskala-laboratorium hvor stressramte vil blive behandlet, og hvor der forskes og undervises i relationer mellem natur, mennesker, design og sundhed. Samtidig vil terapihaven fungere som et demonstrationsanlæg hvor denne terapiform kan fremvises.

Formgivningen af Terapihaven bygger på dokumenterede erfaringer og forskningsresultater, som giver indsigt i, hvordan haven og de eksisterende bygninger kan imødekomme denne patientgruppes specifikke behov, ønsker og krav. Haven er designet, så den støtter selve terapiforløbet og tilbyder meningsfulde aktiviteter og oplevelser for dens brugere.

 I havens udformning er der lagt vægt på patienternes forventede terapiproces, således at patienter, der f.eks. har brug for at opholde og bevæge sig uforstyrret i terapihaven, har mulighed for det, mens der i andre områder af haven er lagt mere op til fælles ophold og aktiviteter.

Terapihaven strækker sig over et areal på 9.700 kvadratmeter i den del af arboretet, der indeholder nordamerikanske og nordeuropæiske buske og træsorter. Haven vil fremstå som en vildt voksende skovhave med et naturligt, dynamisk og livskraftigt udtryk. 

Det er Skov & Landskab ved Det Biovidenskabelige Fakultet – LIFE på Københavns Universitet, der har været med til at udvikle og skabe haven, og realiseringen af Terapihaven Nacadia er foregået med støtte fra fondene Realdania, Det Obelske Familiefond og G.B. Hartmanns Familiefond.

 

Vis skrevet dato: 
nej