Nordjylland

Det Obelske Familiefond har sine rødder i Aalborg. C.W. Obels tobaksfabrik var i 200 år en levende virksomhed, som mange familier i Aalborg var i kontakt med. I dag er tobaksfabrikationen et afsluttet kapitel, og C.W. Obels tilstedeværelse i Aalborg og Nordjylland er knap så synlig, om end virksomheden C.W. Obel A/S stadig har betydelige ejendomsbesiddelser i byen.

Det Obelske Familiefond har siden sine første uddelinger bidraget til den meget synlige udvikling af Aalborg by, Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital og i det hele taget den nordjyske region.

Fondet er en naturlig samarbejdspartner for de store kulturinstitutioner i området og ønsker, at være nærværende for borgerne i den nordjyske region.

Vi støtter bredt i det nordjyske - fra store donationer til de betydende kulturinstitutioner og -byggerier til mindre støttebeløb til lokale foreninger som giver oplevelser og livskvalitet i det nære. Udgangspunktet er, at projektet er professionelt grebet an og har et klart sigte. Fondet har særlig fokus på regionens udfordringer med at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft til at løfte den fortsatte erhvervsudvikling i området.