Om Fondet

Bestyrelsen

Det Obelske Familiefond ledes af en bestyrelse på fire personer, hvoraf ét medlem skal være af den Obelske slægt.

Læs mere

Om fondet

Det Obelske Familiefond har til formål at støtte almene formål, sikre virksomheden C.W. Obel A/S og støtte Obel-familien.

Læs mere

Fondets stifter

Det Obelske Familiefond blev stiftet i 1956 af Asta Obel, som i 1921 var blevet eneejer af tobaksvirksomheden C.W. Obel.

Læs mere

Virksomheden

Det Obelske Familiefond er eneejer af investeringsselskabet C.W. Obel A/S, som spænder over fire forretningsområder.

Læs mere

Governance

Det Obelske Familiefond lægger stor vægt på åbenhed og følger blandt andet anbefalingerne om god fondsledelse.

Læs mere

Årsberetning

Det Obelske Familiefond er moderfond for investeringsvirksomheden C.W. Obel A/S. På denne side kan fondets årsberetning downloades.

Læs mere

Uddelinger

Det Obelske Familiefond træffer beslutning om uddelinger på fire årlige bestyrelsesmøder. Se uddelingerne her.

Læs mere

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.