Fondets stifter

Det Obelske Familiefond blev etableret i 1956 af Asta Obel, som i 1921 var blevet eneejer af tobaksvirksomheden C.W. Obel efter sin mand, Christen Winthers, pludselige død.

Asta Obel blev født den 2. september 1872 i Drammen (Norge) og døde den 17. juni 1968.

Asta Obels motiv for at oprette fondet var bl.a. at smidiggøre kommende generationsskifter og sikre, at familien kunne fastholde sin indflydelse i virksomheden, men også at give familien en mulighed for at afhænde de aktier, de måtte eje i virksomheden, til en venligtsindet aktionær. Langsomt udviklede fondets beholdning af aktier sig, fondet fik stadig mere indflydelse målt i stemme-andel, og i løbet af 1970’erne blev det bestemmende aktionær i det nu børsnoterede selskab og siden 100 % ejer af virksomheden C.W. Obel A/S.

Asta var en forstandig og meget karismatisk dame, der var højt respekteret i familien. Hun var på ingen måde ekstravagant, og hendes livsindstilling var sikkert allerede for den tid lidt gammeldags - med en vis mådeholdenhed i det daglige og en respekt for værdierne, som skulle anvendes med omtanke også gerne til glæde for andre.

"'Min generation er den sidste, der kan huske fondets grundlægger. Som barn besøgte jeg hende, og hun var en bestemt dame, der vægtede de nære værdier højt. Også i det små som at slukke lyset efter sig og sidde pænt ved bordet, ‘" sagde bestyrelsesformand i Det Obelske Familiefond, Christen Obel" den 12. maj 2010 i artiklen "Stærk kvinde bag rig fond" i Børsen.

Fondet er fortsat en institution med traditionelle værdier, som der hæges om; men også en organisation med et stort ønske om fortsat udvikling.

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.