Om fondet

Det Obelske Familiefond blev etableret i 1956 med tre formål: at sikre god ledelse af og skabe de bedst mulige rammer for virksomheden C.W. Obel A/S, at støtte Obel-familien og at støtte almennyttige formål.

I fondets første 10 leveår uddeltes kun få almennyttige legater. Den første større donation kom i begyndelsen af 1970'erne, da Det Obelske Familiefond indskød ½ mio. kr. til grundkapitalen til C.W. Obels kollegium i Aalborg, som var en medvirkende forudsætning for, at man kunne få etableret Aalborg Universitets Center.

Sidenhen er der sendt mange og store donationer til forskere og studerende ved netop Aalborg Universitet.


Siden steg de årlige almene donationer til tocifrede millionbeløb  med en helt overvejende vægt på aktiviteter i Nordjylland.

Siden 2010 har fondet kunnet uddele mellem 150 og 250 mio. kr. pr. år til almene formål. Med en national strategi for de almene uddelinger støtter fondet i dag indsatser inden for områderne: Forskning, kunst og sociale formål.

I dag er Det Obelske Familiefond en moderne uddelingsvirksomhed med seks medarbejdere, som arbejder strategisk med de almene uddelinger. Fondet har kontorer i Aalborg og København.

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.