Virksomheden

Det Obelske Familiefond er eneejer af investeringsselskabet C.W. Obel A/S. C.W. Obel A/S har flg. forretningsområder:

C.W. Obel ejer 35 % af Skandinavisk Holding A/S, der er en udløber af sammenlægningen i 1961 af aktiviteterne hos de danske tobaksfabrikanter Chr. Augustinus Fabrikker, R. Færchs Fabrikker og C.W. Obel til Skandinavisk Tobakskompagni. Selskabet blev senere til Scandinavian Tobacco Group. Scandinavian Tobacco Group blev i februar 2016 børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Børsnoteringen betød, at Skandinavisk Holding A/S nu ejer 33,2 % af selskabet. Skandinavisk Holding har følgende aktiviteter:

Scandinavian Tobacco Group (ejerandel 33,2 %)
Fritz Hansen A/S (ejerandel 100 %)
Tivoli (ejerandel 32 %)

C.W. Obel Ejendomme ejer og udlejer ejendomme i København, Aalborg og Aarhus. C.W. Obel Ejendomme havde ved udgangen af 2014 en ejendomsportefølje på 40 ejendomme, i alt ca. 300.000 m2 til en værdi af ca. 6 mia. kr.

Semco Maritime A/S er en entreprenør- og ingeniørvirksomhed, der arbejder internationalt i marine- og energisektoren både offshore og onshore. Med hovedsæde i Esbjerg er Semco Maritime aktiv i Danmark, Norge, England, Guatemala, Singapore, Vietnam, Dubai, Abu Dhabi og USA.

Likvide placeringer i form af aftaleindskud, aktier og obligationer. 

Familiehistorien C.W. Obel

Historien om C.W. Obel A/S strækker sig over mere end to århundreder, og i syv generationer har virksomheden været ejet og ledet af samme familie. Igennem alle generationer er det lykkedes, i nært samarbejde med kompagnoner eller medarbejdere, at være tilstrækkelig fremsynet og heldig nok til, at virksomheden overordnet set har udviklet sig fornuftigt og stadig i dag fremstår som en betydelig og dynamisk virksomhed med væsentlig betydning i dansk erhvervsliv.

Firmaet blev i 1787 grundlagt af Christen Winther, der det år fik kongeligt privilegium til at anlægge en fuldkommen og komplet tobaksfabrik i købstaden Aalborg. Han var ansat som handelsbetjent hos købmand Jens Berlin og gift med dennes datter, Ane Berlin.

I 1827 blev ledelsen af virksomheden overtaget af Christen Winther Obel, barn af Ane og Frederik Christian Obel, som hun var blevet gift med efter Christen Winthers død. Med hans overtagelse ændrede firmaet navn til C.W. Obel, som fortsat eksisterer i dag. Christens far var i 1799 blevet gift med enken og havde udviklet virksomheden betydeligt i sin tid. Ane nåede et tredje giftermål, men da hun i alt efterlod sig ni børn, var det en udfordring at holde virksomheden samlet ved hendes død. Men Christen købte den på en auktion i 1827, og det lykkedes ham at vende udviklingen og skabe betydelig fremdrift i de mere end 30 år, han sad for bordenden.

Hans søn, Frederik Christian Obel, fik en grundig indføring i tobakken og blev som den første Obel sendt ud i verden. Det var da også på hans foranledning, at C.W. Obel, som den første tobaksvirksomhed i landet, fra midten af 1800-tallet anvendte dampmaskiner i produktionen. Også Frederik havde succes, men da fabrikken brændte for anden gang i slutningen af 1800-tallet, besluttede han at trække sig helt ud af virksomheden – efter næsten 40 år i ledelsen. Han flyttede efterfølgende til Helsingør og levede sine sidste år der.

I 1888 blev Frederiks søn, som også hed Christen Winther Obel, medindehaver og senere eneindehaver af virksomheden. C.W. Obel ekspanderede betydeligt, og man var konstant i pladsproblemer, bl.a. fordi virksomheden fortsat lå helt centralt i Aalborg – ud til den plads, der i dag hedder C.W. Obels Plads.

Efter den anden brand i 1897 besluttede man at bygge en ny stor fabrik i Aalborgs vestlige udkant – på Badehusvej. Men allerede 7 år efter skete den første udvidelse, snart fulgt af flere.

Ved Christen Winthers død i 1921 blev hans enke, Asta Obel, ny eneindehaver af virksomheden. Hendes to ældste sønner, Frederik og Frode, blev ansat i firmaet og kom til at lede firmaet succesfuldt igennem en ny ekspansiv periode. I 1937 blev C.W. Obel omdannet til familieejet aktieselskab. C.W. Obel A/S blev efterhånden den største tobaksvirksomhed i Norden; men man var klar over, at der var mange udfordringer ved at stå alene, og man søgte forskellige former for samarbejde.

Efter Anden Verdenskrig blev tobaksindustrien i Norden omstruktureret som følge af vanskelige vilkår under besættelsen, der bl.a. skyldtes manglende tilførsler af råtobak. Et snævert samarbejde med indførelse af frivillig rationering bragte industrien helskindet igennem og mundede i 1961 ud i oprettelsen af Skandinavisk Tobakskompagni A/S – ved samarbejde mellem Chr. Augustinus Fabrikker A/S, København, Aktieselskabet R. Færchs Fabrikker, Holstebro og C.W. Obel A/S, Aalborg.

Skandinavisk Tobakskompagni

Efter fusionen havde man stadig i en årrække ansat familien i det nye selskab. Frodes ældste søn, Frederik Christian, som allerede fra begyndelsen af 50’erne havde været ansat som direktør i C.W. Obel A/S, blev således direktør også i Skandinavisk Tobakskompagni. Men fra slutningen af 60’erne var det slut med familiemedlemmer i Skandinavisk Tobakskompagni, og Frederik blev ny direktør i C.W. Obel A/S i 1971, da der her opstod en mulighed. Frederik fratrådte som direktør i forbindelse med sin 60-års-dag i 1990, og for første gang i over 200 år var det ikke et familiemedlem, der var ledende direktør; men siden 2004 har det igen været en direkte efterkommer, Anders Obel, der er administrerende direktør.

Ejerkredsen i Skandinavisk Tobakskompagni blev i begyndelsen af 70’erne udvidet med British American Tobacco, som yderligere styrkede den stærke konstruktion, der var etableret, og selskabet var i mange år den altdominerende tobaksvirksomhed i Danmark.

Nye tider

I 2008 var det slut med cigaretaktiviteterne. Skandinavisk Tobakskompagni solgte sine cigaretaktiviteter til British American Tobacco Group. Salget gav et stort kapitaltilskud til Det Obelske Familiefond, som nu danner økonomisk fundament for fondets alment velgørende uddelinger. 

De dele af Skandinavisk Tobakskompagni, som blev tilbage i det gamle selskab efter salget af tobaksaktiviteterne, blev samlet i en ny virksomhed, Scandinavian Tobacco Group. STG fusionerede i 2010 med det svenske firma Swedish Match – med en ejerandel på 51 % til STG og 49% til SM – og under det fortsatte firmanavn Scandinavian Tobacco Group er firmaet nu blandt de 3 førende globale spillere inden for cigarfremstilling, og også i dag er der fokus på fortsat udvikling.

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.