Behandling af oplysninger

I forbindelse med ansøgning beder vi ansøgere give aktivt samtykke til behandling af oplysninger og brug af materialer. Her kan du læse om vilkårene, som også er beskrevet i selve ansøgningsskemaet:

Personoplysninger

Vi beder dig give samtykke til, at Det Obelske Familiefond behandler de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med ansøgningen. Fondet er underlagt Persondataloven, og brug af personoplysninger sker derfor altid i henhold til gældende lovgivning. Oplysninger indhentes aldrig af egen drift, men bruges kun, når de er afgivet via ansøgerprofilen. Oplysninger opbevares aldrig længere tid, end det er nødvendigt. Datatilsynet er den centrale myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i Persondataloven bliver overholdt.

Informationsmateriale

Vi beder dig også give samtykke til vederlagsfrit at stille projektrelevant informationsmateriale i form af tekster, fotografier, levende billeder og lyd mv., som du har ophavsret til eller har frikøbt, til rådighed for Det Obelske Familiefonds eget brug på hjemmeside, i præsentationer mv. Tilsvarende gælder for evalueringsrapporter og andet materiale, som de støttede aktiviteter eller projekter resulterer i, herunder kvalitative og kvantitative data. Dette gælder dog udelukkende, såfremt dit projekt opnår støtte.


Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.