Databeskyttelsespolitik

Her kan du læse, hvordan Det Obelske Familiefond behandler dine personoplysninger i forbindelse med ansøgning til fondet. Du kan også læse om forhold relateret til nyhedsbrev-tilmelding, hjemmesidens anvendelse af cookies og brug af ansøgningsmateriale i informationsøjemed.

Det Obelske Familiefond tager persondatabeskyttelse alvorligt, og vi følger gældende lovgivning på området.

Juridisk dataansvarlig er Det Obelske Familiefond, CVR: 31869528, Kastetvej 2, 9000 Aalborg, der kan kontaktes på 98 12 73 00 eller dof@obel.com.

Når du sender din ansøgning via Min side beder vi dig give samtykke til, at Det Obelske Familiefond behandler de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med ansøgningen.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til fondet. Hvis samtykke trækkes tilbage, afvises ansøgningen. Tilbagetrækkes et samtykke, knyttet til en allerede given bevilling, kan det medføre, at betalinger stoppes.

Oplysninger indhentes aldrig af egen drift, men bruges kun, når de er afgivet via ansøgerprofilen. De persondataoplysninger, der behandles, er almindelige kontaktoplysninger, CPR-nummer og bankkonto.

Formålet med databehandlingen er at behandle din ansøgning om støtte, at foretage udbetalinger af bevillinger og for effektivt at kunne besvare og kommunikere med ansøgerne.

Data behandles af fondets ansatte og af fondets bestyrelsesmedlemmer. Hvis data deles med eksterne sagkyndige, sker det inden for rammerne af en databehandleraftale.

Vi opbevarer som minimum persondata, indtil der er truffet afgørelse om din ansøgning.For så vidt angår de ansøgere der opnår bevilling, opbevarer fonden ansøgernes personoplysninger i op til 5 år efter tildeling af bevilling. Opnås der ikke tilsagn om støtte, makuleres ansøgers personoplysninger senest 1 år efter fondens modtagelse af ansøgningen.

Fondet benytter tredjeparter, IT-leverandører, i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Det Obelske Familiefond har i alle sådanne tilfælde indgået databehandleraftaler for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser. Derudover videregiver vi personoplysninger til fondets pengeinstitut. Dette sker til brug for udbetaling af bevillinger. Derudover sker der ved bevilling indberetning til SKAT.

Du kan kontakte Det Obelske Familiefond og få indsigt i, hvilke personoplysninger fondet behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Du kan også kontakte fondet, hvis du ønsker at dine personoplysninger bliver slettet, at fondet begrænser behandlingen af dem eller ønsker at klage over behandling af dine personoplysninger. Du kan endvidere kontakte fondet, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over fondets behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til hjemmesiden www.datatilsynet.dk.

Cookies
Fondets hjemmeside obel.com bruger cookies så vi kan analysere brugen af hjemmesiden, for kontinuerligt at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke OK, når du første gang besøger siden, giver du samtykke til denne brug af cookies. Hvis du ikke vil acceptere, at cookies gemmes på din computer via obel.com, skal du forlade hjemmesiden og slette vores cookies fra din browser.

Nyhedsbrev
På hjemmesiden kan du under funktionen ”Modtag mail om nyheder” tilmelde dig fondets nyhedsbrev. I forbindelse med tilmelding opgiver du navn og emailadresse. Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet længere, kan du afmelde dig i linket ”Afmeld nyhedsbrev”, som fremgår nederst i nyhedsbrevene. Du kan også skrive til dof@obel.com. Når du afmelder dig nyhedsbrevet, bliver alle dine opgivne oplysninger slettet.

Informationsmateriale
Vi beder dig også særskilt give samtykke til vederlagsfrit at stille projektrelevant informationsmateriale i form af tekster, fotografier, levende billeder og lyd mv., som du har ophavsret til eller har frikøbt, til rådighed for Det Obelske Familiefonds eget brug på hjemmeside, i præsentationer mv. Tilsvarende gælder for evalueringsrapporter og andet materiale, som de støttede aktiviteter eller projekter resulterer i, herunder kvalitative og kvantitative data. Dette gælder dog udelukkende, såfremt dit projekt opnår støtte.


Databeskyttelsespolitikken er opdateret den 24. maj 2018.


Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.