Til bevillingsmodtagere

Kontakt med fondet og rapportering

Vi beder dig holde os løbende orienteret om projektets udvikling igennem hele bevillingsperioden.

Når du har fået besked om en bevilling, beder vi dig kontakte den sagsansvarlige med et forslag til en plan for udbetalingsrater og -datoer. Henvendelsen vil danne grundlag for den videre dialog.

Hvis projektet ved bevillingsskrivelsens modtagelse stadig mangler at tilvejebringe dele af finansieringen, skal denne øvrige finansiering være på plads inden for seks måneder. Er det ikke muligt, bedes du kontakte os for at lave en alternativ aftale.

Cirka en måned før hver udbetaling skal du uploade en statusrapport, hvor du beskriver projektets udvikling siden sidst i forhold til formål og resultater.

Både forslag til udbetalingsplan og statusrapport uploades på ’Min side’

Du kan downloade en skabelon til statusrapport i den grønne boks til højre.

Når projektet er afsluttet, skal du uploade en kortfattet slutrapport og et projektregnskab. Dette gælder uanset, om bevillingen er udbetalt i rater eller på én gang.

Du kan downloade en slutrapportskabelon i den grønne boks til højre.

Slutrapporten uploades på ’Min side’


Kommunikation og kreditering

Vi finder det naturligt, at Det Obelske Familiefond krediteres ved offentliggørelsen af projektet samt omtales i forbindelse med eventuel presse eller anden offentlighed. Vi beder om at blive orienteret og inddraget forud for en sådan omtale.

Er projektet af en karakter, som indebærer udvidet kommunikation i forbindelse med events, markedsføring, kampagner, udgivelser eller andre milepæle, beder vi om at blive orienteret om det.

I forbindelse med kreditering på trykt materiale, hjemmeside og i digitale produktioner bør fondets logo så vidt muligt anvendes.

Du kan downloade logoet i den grønne boks til højre.

Logoet er i standardformat. Skaleringen må ikke ændres, og det bør placeres på en hvid baggrund med tilstrækkelig fri plads omkring.

Vi bidrager gerne til at løfte kommunikationen – eksempelvis i form af koordineret kommunikationsstrategi, tilrettelæggelse af pressearbejde, citater eller udvikling af budskaber.

Du er velkommen til at kontakte kommunikationschef Sune Gylling Æbelø: sune@obel.com / 96 20 12 49.


For alle bevillinger gælder det, at Det Obelske Familiefond kan omtale projektsamarbejdet på fondets hjemmeside og i det hele taget benytte eksempler og materialer i profileringssammenhæng.

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgner løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.

Det har vi støttet

Se flere projekter