Til bevillingsmodtagere

Kontakt med fondet, rapportering og kreditering

Vi beder dig holde os løbende orienteret om projektets udvikling igennem hele bevillingsperioden.

Når du har fået besked om en bevilling, beder vi dig kontakte den sagsansvarlige med et forslag til en plan for udbetalingsrater og -datoer. Henvendelsen vil danne grundlag for den videre dialog.

Bevillingen forudsætter, at eventuel øvrig finansiering tilvejebringes. Er det ikke muligt, bedes du kontakte os for at lave en alternativ aftale.

Cirka en måned før hver udbetaling skal du uploade en statusrapport, hvor du beskriver projektets udvikling siden sidst i forhold til formål og resultater.

Både forslag til udbetalingsplan og statusrapport uploades på ’Min side’

Du kan downloade en skabelon til statusrapport i den grønne boks til højre.

Når projektet er afsluttet, skal du uploade en kortfattet slutrapport og et projektregnskab. Dette gælder uanset, om bevillingen er udbetalt i rater eller på én gang.

Du kan downloade en slutrapportskabelon i den grønne boks til højre.

Slutrapporten uploades på ’Min side’ 

Vi finder det naturligt, at Det Obelske Familiefond krediteres ved offentliggørelsen af projektet samt omtales i forbindelse med eventuel presse eller anden offentlighed.

Du kan downloade Det Obelske Familiefonds logo i den grønne boks til højre.

For alle bevillinger gælder det, at Det Obelske Familiefond kan omtale projektsamarbejdet på fondets hjemmeside og i det hele taget benytte eksempler og materialer i profileringssammenhæng.


Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.