Forskning

Det Obelske Familiefond har i en årrække støttet forskningen ved Aalborg Universitet, og vi er stolte over at have deltaget i den udvikling, universitetet har været igennem hen over årene. Fondet ønsker fortsat at bidrage til Aalborg Universitets rolle som en vidensskabende og kulturbærende institution, der skaber teknologisk, økonomisk, social og kulturel udvikling regionalt, nationalt og internationalt. 

Aalborg Universitetet er en af de største drivkræfter i de sidste års omstilling af den nordjyske region, og mange nye arbejdspladser, virksomheder og kulturelle tilbud er direkte eller indirekte resultater af universitetets succes. 

Fondet har de senere år også støttet den forskning, der finder sted på Aalborg Universitetshospital, hvor vi glæder os over den dokumenterede udvikling på det forskningsmæssige niveau, som opgraderingen til Universitetshospital under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Aalborg Universitet har medført. 

Vi ønsker at understøtte institutionernes rolle som forsknings- og undervisningsmæssige motorer for Aalborg og Nordjylland og at sikre den viden og specialiserede arbejdskraft, som er en forudsætning for den samlede udvikling af den nordjyske region. Forskningen skal have værdi og være til gavn for både samfundet og regionen, men vi er også optagede af, at den viden og de resultater, der opnås i Nordjylland, når bredt ud. 

Anvendelsesorienteret og værdiskabende forskning

Det Obelske Familiefond støtter forskning med det formål at sikre den bedste videngenerering til opbygning og udvikling af vores fælles samfund. Vi støtter den ypperste forskning inden for alle forskningsfelter, fordi det grundlag, som skal fremtidssikre vores samfund, ikke kan isoleres til en specifik fagdisciplin. Det er den helhjertede og kvalificerede tilgang i praksis. 

Det Obelske Familiefond ønsker at støtte de prioriterede strategiske forskningsfelter på Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital. Vi støtter både de områder, hvor institutionerne er blandt de førende, eksempelvis inden for sundhedsteknologi og energi, men også opbygningen af nye stærke forskningsmiljøer på institutionerne. Forskerne og institutionerne bag dem har et stort ansvar for, at deres forskningsresultater kommer ud og påvirker det omgivende samfund og kontinuerligt medvirker til den fortsatte samfundsudvikling. 

Vi støtter både grundforskningen og den anvendelsesorienterede forskning. For den anvendelsesorienterede forskning ser vi positivt på projekter, som overbevisende redegør for, hvordan forskningens resultater efterfølgende kan implementeres. En forskningsansøgning må kunne tydeliggøre, at ambitionerne og engagementet også er til stede, når projektet er afsluttet.

Vi støtter ikke

Det Obelske Familiefond støtter ikke individuelle ph.d.- og post.doc.-forløb eller individuelle studierejser. Fondet støtter heller ikke udgivelser af bøger eller andre værker.

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.